حسن روحانی از تلاش کسانی که خواهان برانداختن دولت او هستند، زبان به گله و انتقاد می گشاید

 

 نزاع قدرت بین نهادهای مختلف رژیم هم چنان جریان دارد و حسن روحانی، دوباره در این مورد می گوید:  کسی با تضعیف دولت تقویت نمی‌شود و تضعیف دولت تنها موجب خوشحالی و آسان شدن راه برای دشمنان خواهد شد.

 حسن روحانی در گرامیداشت هفته دولت  در آرامگاه  خمینی  گفت: نقد دلسوزانه با تخریب کینه توزانه تفاوت دارد، کسی با تضعیف دولت تقویت نمی‌شود و تضعیف دولت تنها موجب خوشحالی و آسان شدن راه برای دشمنان خواهد شد.

تلاش برا ی برکناری حسن روحانی ‌در ایران هم چنان ادامه دارد. رادیو پیام اسرائیل نیز چند ماه پیش خبر داده بود که سپاه پاسداران می کوشد که قدرت مدیریتی کشور را بدست گیرد.

روحانی افزود: گفتمان انقلاب که امام برای ما به وجود آورد گفتمانی توام با سعه صدر و بس فراخ بود. همه اعتقادات، اندیشه‌ها، سلیقه‌ها را در خود جای می داد. فضا برای هیچ کس تنگ نبود و ما باید این گفتمان را با همین وسعت ادامه دهیم.

وی گفت: گفتمان انقلاب بیشتر آرمان ها، آرزوهای کوتاه مدت و بلندمدت مطرح بود. اما در جمهوری اسلامی آن آرمانها تبدیل به راهبردها برنامه ها و حتی اجرا شد.

روحانی افزود:‌ موفق است که خادم مردم باشد و به مردم خدمت کند و دولتی می ‌تواند راه را ادامه دهد که از حمایت مردم برخوردار باشد. امام راحل بارها تاکید می‌کردند این دو در کنار یکدیگر قرار دارند و یکی بدون دیگری راه به مقصد نمی برد.

وی گفت:‌ در حکومت اسلامی اداره جامعه با نظر و رای مردم صورت می‌گیرد و به همین دلیل است که انقلاب و نظام ما تا امروز باقی مانده است. نسل اول و دوم که در واقع بار نهضت وانقلاب و حتی اداره کشور را در روزهای سخت بر دوش داشتند و نسل سوم چهارم که آینده از آن آنهاست.

رییس جمهوری حکومت ایران افزود  :  ما نسل اولی‌ها و نسل دومی‌ها کم کم باید خانه را تمیز کنیم و جارو بزنیم آن را به صاحبخانه که نسل سوم و چهارم است، بسپاریم.  بنابراین در این مقطع استفاده از نسل جوان و تحصیل کرده در اداره و مدیریت کشور یک ضرورت برای همه است.

روحانی گفت: امروز در یک شرایط بسیار سخت و پیچیده ای قرار گرفته ایم در طول یک سال گذشته مردم در رنج و زحمت بودند، زندگی را با سختی گذراندند.

رئیس جمهوری افزود: اما انتقاد کافی نیست نیاز به دلسوزی داریم، نقد دلسوزانه غیر از تخریب کینه توزانه است. از نقد استقبال می‌کنیم اما در عین حال برای اصلاح جامعه و دولت همه باید دست به دست هم دهیم و در این شرایط سخت همدیگر را یاری کنیم تا به مقصد نهایی دست یابیم.

وی گفت: دولت در میدان است و بار اصلی بر دوش دولت است و همه باید دولت را حمایت و یاری کند.

روحانی با اشاره غیرمستقیم به دولت احمدی نژاد گفت: همه توان خود را برای رابطه بسیار خوب با جهان شرق و غرب به کار گرفتیم اما یک دولت تازه‌کار و ناشی، یک دشمن ناشی باعث شد زحمت فراوانی برای مردم ما، مردم منطقه و ملت خودش به وجود آورد.  اینجا نه قصور است و نه تقصیر، بلکه تحمیل شرایط سخت و ناخواسته برای ملت و مردم است.