حسن روحانی از خطر قطع صدور نفت ایران برا ی جهان سخن می گوید، ولی خودش باید نگران باشد

۱۳ آبان دور دوم تحریم علیه ایران آغاز خواهد شد و نفت و سیستم بانکی ایران را هدف قرار میدهد

حسن روحانی در آخرین مصاحبه خود در نیویورک که با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی انجام گردید، کوشید مردم ایالات متحده و جهان را از امکان قطع فروش نفت ایران بترساند و از جمله گفت که “محروم کردن حکومت اسلامی ایران از فروش نفت، بسیار خطرناک خواهد بود”.

بله، خطرناک خواهد بود. ولی برای کدام رژیم خطرناک خواهد بود؟

حسن روحانی پیشتر تهدید کرده بود که اگر فروش نفت ایران متوقف گردد، رژیم تنگه هرمز را به روی همه نفتکش های جهان خواهد بست و گفته بود که رژیم ایران “تنگه های بسیاری را تحت تسلط خود دارد” که منظورش همچنین تنگه بابُ المَندَب بود.

ولی قطع فروش نفت ایران، برای کی خطرناک خواهد بود؟ اگر رژیم ایران جلوی نفتکش های کشورهای دیگر را بگیرد، یک اقدام خصمانه انجام داده و موجب بروز جنگ خواهد شد. رژیم ایران در برابر ارتش آمریکا که از همکاری همه امیرنشین ها و عربستان و حتی اسرائیل برخوردار خواهد شد، تا چه حد توان ایستادگی خواهد داشت؟

بله، روحانی راست می گوید. محروم ساختن رژیم ایران از فروش نفت، خطرناک است ولی برای کدام رژیم خطرناک است؟ آمریکا؟