حسن روحانی از دستاوردهای رژیم در خنثی کردن آمریکا سخن گفت، ولی ناکامی ها را پنهان داشت

حسن روحانی در سخنان امروز خود (چهارشنبه) دوباره ادعا کرد که دولت آمریکا در کشاندن رژیم ایران به پای میز مذاکرات شکست خورده و رژیم ایران در این کشاکش، بیشترین پیروزی را در صحنه جهانی به دست آورده است. اشاره حسن روحانی به این واقعیت بود که ایالات متحده نتوانست رژیم ایران را به دور میز مذاکرات بکشاند و در همان حال، کشمکش واشنگتن با تهران در صحنه ها و نهادهای بین المللی از حمایت کشورهای دیگر برخوردار نگردید و در این زمینه به شکست انجامید.

این سخنان در حالی به عنوان یک پیروزی عنوان می شود که همه کشورهای دنیا و حتی روسیه و چین نیز ناچار شدند دستورات تحریم اقتصادی علیه حکومت ایران را که توسط ایالات متحده برقرار شده بود رعایت کنند و دنبال این امر بود که سطح درآمد ارز خارجی رژیم روز به روز پایین تر آمد.

روحانی در حالی از پیروزی درخشان خود سخن می گوید که در اظهارات پیشین خود تائید کرده بود که تحریم ها در زمان دولت پرزیدنت ترامپ، بیشترین آسیب ها را به رژیم ایران وارد ساخته است.

روحانی در آن هنگام، برای مبرا ساختن خود از مشکلات کمرشکن کنونی ایران، از جمله گفته بود که لعنت این وضع را باید نثار آمریکا کرد. روحانی حتی آدرس کاخ سفید واشنگتن را نیز در این زمینه تذکر داد تا مبادا لعنت کنندگان راه اشتباه بروند.

روحانی با افتخار ادعا کرد که در دولت پرزیدنت ترامپ هشت بار از او دعوت شده بود که با رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. ولی او همه این پیشنهادها را رد کرد.

روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، کوشید از شدت وخامت تصمیم رژیم در مورد خروج از برجام بکاهد و در این زمینه گفت که ایران، بازرسان بین المللی را اخراج نکرده و نخواهد کرد.

گفتنی است که روحانی در تصمیم گیری در مورد برجام و برنامه های اتمی هیچگونه اختیاراتی ندارد. ولی در سخنان امروز خود کوشید از وخامت رفتار حکومت در خروج از پروتکل الحاقی بکاهد و این ارزیابی را نادرست خواند که رژیم با این اقدامات، عملا از معاهده ان پی تی در مورد منع تولید بمب هسته ای بیرون می آید. روحانی ادعا کرد که رژیم چنین قصدی ندارد. ولی او توضیح نداد که اگر چنین است، چرا حکومت ایران با صرف میلیاردها دلار، همچنان برنامه های اتمی خود را با شتاب بسیار، و با قبول همه خطرات نظامی و بین المللی دنبال می کند.

آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم، همین هفته پیش به صراحت گفت که اگر فشار جهانی بر رژیم ایران افزایش یابد، حکومت به تولید بمب هسته ای روی خواهد آورد.