حسن روحانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است برای حفظ منافع مالی و مردم ایران مذاکره کند

حسن روحانی اعلام آمادگی کرد که حاضر است برای حفظ منافع مالی و مردم ایران مذاکره کند .پاسدار رضا طلایی نیک، گفت : ملت ایران مذاکره تحت فشار و تهدید را نمی پذیرند.

پاسدار رضا طلایی نیک ،معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح اظهار داشت  : مردم ایران مذاکره تحت فشار، تحریم و تهدید را نمی پذیرند چرا که در مکتب عاشورا که همان ایستادگی در برابر طاغوت است درس آموخته اند.

وی افزود: این که امروز آمریکا و ترامپ با وجود برخورداری از امکانات پیشرفته، جرأت جسارت به ایران را به خود راه نمی دهند و می دانند که اگر حرکتی علیه ملت ایران انجام دهند با پاسخ محکم نیروهای مسلح مواجه می شوند، همه از برکت نهضت عاشورا به دست آمده است.

پاسدار طلائی نیک گفت : کشور ایران یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده در حالی که ۲.۸ ذخایر مادی دنیا به غیر از استعدادها و نیروهای انسانی خلاق در این کشور است، بنابراین می توان به رفاه، اقتصاد پویا، معیشت مناسب تر و تکنولوژی های پیشرفته تری دست یافت.

وی در حالی این سخنان را می گوید که کشور ایران از نظر تولید نفت به ۲.۱ میلیون بشکه کاهش یافته است.و بازار فروش نفت بحرانی است و به قول محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه روحانی خزانه دولت تهی شده است .حکومت دیگر قادر نیست به مردم کمک کند.