حسن روحانی بار دیگر ادعا کرد که با وجود تحریم‌های نفتی ایالات متحده حکومت اسلامی به فروش نفت خود ادامه خواهد داد

حسن روحانی در سخنان خود گفت تصمیم آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران اشتباه می باشد با آن ها خواهند دید که ما در ماه های آینده به فروش نفت خود ادامه خواهیم داد.

حسن روحانی بار دیگر ادعا کرد که با وجود تحریم‌های نفتی ایالات متحده حکومت اسلامی به فروش نفت خود ادامه خواهد داد.

حسن روحانی در سخنان امروز سه شنبه گفت:آمریکایی ها در ماه های آینده خواهند دید که ما صادرات نفت را ادامه می دهیم.

حسن روحانی ممانعت از فروش نفت ایران و به صفر رساندن فروش نفت ایران را توسط ایالات متحده امری نادرست و اشتباه خواند.

حسن روحانی همچنین تحریم های آمریکا بر علیه حکومت اسلامی را ظالمانه خواند و گفت هدف آمریکایی ها از این تحریم ها کاهش درآمد ارزی است. یک منبع بزرگ درآمد ارزی کشور همواره فروش نفت، میعانات و برخی از صنایع وابسته به تولید نفت و گاز بوده است.

حسن روحانی در ادامه سخنان خود گفت: آمریکایی ها از طریق فشار اقتصادی و کاهش صادرات نفت تلاش دارند در آمد کشور را کاهش دهند، آمریکا را به حول و قوه الهی به زانو درخواهیم آورد.

حسن روحانی در سخنان خود گفت تصمیم آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران اشتباه می باشد با آن ها خواهند دید که ما در ماه های آینده به فروش نفت خود ادامه خواهیم داد.

در حالی که ایالات متحده و هشدار داده هر کشوری نفت ایران را خریداری کند مورد مجازات ایالات متحده قرار خواهد گرفت حسن روحانی توضیح نداد که با این وجود حکومت اسلامی چگونه می تواند نفت خود را به فروش برساند.

در روزهای گذشته و پس از اعلام رسمی ایالات متحده مبنی بر تمدید نکردن معافیت های نفتی در قبال خرید نفت ایران مقام های دولت آمریکا اعلام کردند که هیچ کشوری حق ندارد با حکومت ایران وارد معامله شود.

برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه ایالات متحده در این باره به جامعه جهانی هشدار داد که نباید با حکومت ایران وارد هیچ معامله ای شوند و به جامعه جهانی هشدار داد که بین ایالات متحده و حکومت ایران یکی را انتخاب کنند.

حسن روحانی همچنین ادعا کرد که حکومت اسلامی در برابر اقدامات ایالات متحده بر علیه این حکومت راه‌های زیادی دارد.

حسن روحانی ادعا کرد ما در برابر ایالات متحده شش راه دیگر پیش روی خود داریم.

او بار دیگر ادعا کرد که ما نفت خود را با قدرت صادر خواهیم کرد و به گفته حسن روحانی آمریکا خبر ندارد که ما چه راه های دیگری را برای فروش نفت خود در اختیار داریم.

حسن روحانی مردم و کارگران را در خط مقدم مبارزه با ایالات متحده نامید و گفت: با تولید داخلی فراوان می توان در برابر تحریم های ایالات متحده ایستاد.

حسن روحانی توضیح نداد که با وجود اقتصاد وابسته به نفت ایران و همچنین تحریم‌های نفتی و وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از تحریم ها که همه کارخانه های بزرگ و کوچک را در آستانه تعطیلی قرار داده است چگونه ادعا می کند که می تواند با  تولید داخلی در برابر تحریم‌های بین‌المللی ایستادگی کند.

حسن روحانی در حالی کارگران و مردم ایران را در خط مقدم مبارزه با ایالات متحده میداند  که در یک سال گذشته کارگران در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به دریافت نکردن حقوقشان دست به اعتراض و اعتصاب های گسترده زده اند و دولت او و حکومت اسلامی هیچ اقدام عملی در مورد آنها صورت نداده است.

 

 

2 دیدگاه‌

Comments are closed.