حسن روحانی خود را فردی بی اختیار دانسته و می گوید:از کسی که اختیاراتی ندارد چه انتظاری دارید

حسن روحانی  خود را در مقام ریاست جمهوری فردی دانست که اختیاراتی ندارد و گفت از کسی که اختیاراتی ندارد چه انتظاری دارید.

روحانی که در جشنواره حکومتی «شهید رجایی» سخنرانی می‌کرد، از دخالت دستگاه‌های نظارتی نیز گلایه کرده و گفته است: «دستگاه نظارتی در کشور دچار خطا شده» و از مقام‌های ارشد دستگاه نظارتی خواست که «مقداری تجدیدنظر کنند».

حسن روحانی در حالی خود را در مقام رییس جمهور فردی بی اختیار مینامد که در دور اول ریاست جمهور خود ادعا می کرد در صد روز اول دولت خود بسیاری از مشکلات مردم ایران را حل خواهد کرد و باز هم ادعا میکرد که کلید همه قفلهای سی واندی ساله رژیم در دستان او است.

وی همچنین از قوه قضائیه خواست که پرونده‌ها را بدون «شائبه سیاسی» بررسی کند.

حسن روحانی همچنین تاکید کرده که در صورت دخالت دستگاه‌های نظارتی، «هرکس در این کشور رئیس‌جمهور باشد»، ناموفق است و «به جایی نمی‌رسد».

روحانی در حالی این سخنان را بر زبان می آورد که خود او از کسانی است که از روزهای پیش از به قدرت رسیدن ملایان و از روزگاری که خمینی در پاریس بود او را همراهی می کرد و در درازای چهل سال حکومت ملایان همواره در رده های بالای حکومت حضور داشته است.

پیشتر نیز محمد خاتمی در آخرین ماه های دولتش زمانی که با انتقاد هوادارانش از اینکه به وعده هایش جامه عمل نپوشانده گفت که رییس چمهور در رژیم اسلامی یک تدارکاتچی بیش نیست.

حسن روحانی در چند ماه گذشته چندین بار بر بی اختیار بودن خود تاکید کرده است و گفته بود که باید مانند زمان جنگ که از طرف خمینی اختیارات زیادی به رییس جمهور داده بود اکنون نیز در این شرایط اختیارات بیشتری به من داده شود که با انتقاد شدید مقام های تندرو رژیم روبرو شد.