حسن روحانی در سخنانی، به طور تلویحی از رفتار شورای نگهبان و تعصبات سیاسی آن انتقاد کرد

حسن روحانی افزود : مردم  اعتماد و نشاط شان را از سیاسیون حکومت از دست داده اند .باید کاری کرد که نشاط سیاسی مردم افزایش پیدا کند

حسن روحانی در سخنانی به طور غیرمستقیم از موجودیت شورای نگهبان و سخت گیری های آن، که حتی مصوبات مجلس را در برخی موارد غیرشرعی توصیف می کند، انتقاد کرد و گفت: بهترین مجلس در دوران حکومت اسلامی، مجلس اول بود که در آن شورای نگهبان وجود نداشت. و مردم به راحتی ثبت نام  می کردند .

رییس جمهوری حکومت ایران در جلسه هیأت دولت  با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در ماه‌های آینده به عنوان یک حرکت بزرگ سیاسی در کشور، گفت: بهترین مجلس در طول تاریخ انقلاب اسلامی مجلس اول بود، در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت نام کردند؛ حتی منافقین (مجاهدین) هم در آن انتخابات ثبت نام کردند.

حسن روحانی افزود : حتی  گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز در مجلس  ثبت نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن زمان بود.

حسن روحانی افزود : مردم  اعتماد و نشاط شان را از سیاسیون حکومت از دست داده اند .باید کاری کرد که نشاط سیاسی مردم افزایش پیدا کند.

روحانی گفت : مردم را باید آزاد گذاشت و نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هر چه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد تند از  سخنان حسن روحانی گفته است که سخنان رئیس جمهوری که خود سوگند یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد یعنی نادیده انگاشتن قانون اساسی و قوانین انتخابات.