حسن روحانی دوباره به خبرنگاران گفت : تحریم ها را بردارند ما به سرعت به برجام باز می گردیم .

حسن روحانی رییس جمهوری حکومت ایران در گفت و گو با خبرنگاران در نیویورک گفت :هر زمانی ممکن است کشوری احساس کند که سیاست‌های قبلی‌اش اشتباه بوده و به راه درست برگردد؛ بنابراین آنچه ما می‌گوییم این است که آمریکا پیش‌شرط خود را بردارد که تحریم‌های شدید و فشار حداکثری بر ملت ایران را بردارد و بعد مذاکره کند.
حسن روحانی در پاسخ به این سووال که ایا ایران می تواند اسنادی نشان دهد که برعلیه تصویرهای ماهواره ای باشد که نشان دهد صدمه وارد شده به تاسیسات سعودی کار شما نیست و کار یمن بوده است. و اولین گام لازم برای بازگشت به صحبت به امریکا چیست؟
روحانی در پاسخ اظهار داشت : چرا ما درباره یمن و تجاوز به اروپا توضیح بدهیم. ما نه اول ماجراییم نه اخر ماجرا. یک جنگ خونین و بی ثمر در منطقه وجود دارد به نام تجاوز به یمن. مردم یمن حق دارند از خودشان دفاع کنند. همه دنیا میدانند دولت یمن دارای موشک و پهپاد است. انهایی که اتهام به دیگران میزنند باید سند و مدرک ارائه کنند
حسن روحانی گفت : من این سووال را از اروپایی ها پرسیدم شما چه مدرکی دارید که چنین حرفهایی میزنید؟ آنها گفتند ما مدرکی نداریم اما توان یمن در حد این حمله ها نبود.من گفتم عدم اگاهی شما به توان موشکی یمن باعث می شود به دیگران تهمت بزنید؟ به جای این اتهام پراکنی همه دست به دست هم دهیم و شعله اتش در منطقه را خاموش کنیم.