حسن روحانی می خواهد گناه بحران اقتصادی را به گردن کشورهای خارجی بیاندازد

آخوند حسن روحانی برای دفاع از بی کفایتی دولت خود در مورد حل مشکلات اقتصادی ایران بهانه تازه ای یافته و آن “منازعات کشورهای خارجی با ایران” است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی گفت: «هیچ کشوری نمی تواند در عین گرفتاری در منازغات خارجی، به فکر توسعه داخلی باشد». در سال های اخیر جناح تندرو در ایران بارها روحانی را به مسوولیت شکست در حل مشکلات اقتصادی ایران متهم ساخته و اکنون او متقابلا ادعا می کند که منازعات بین المللی ایران است که موجب ناکامی اقتصادی شده است.

آخوند حسن روحانی که در کنفرانس بین المجالس کشورهای اسلامی در تهران سخن می گفت، از جمله اظهار داشت: «کشورهای غربی تصور می کنند که اسلامخواهی و مردم سالاری با هم در تضاد هستند و به خود اجازه می دهند که چهره تازه ای از سیاست استعماری را به کشورهای اسلامی تحمیل کنند».

این ادعای رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی عنوان می شود که رژیم ولایت مطلقه فقید در خود ایران نماد کامل دیکتاتوری و سرکوبگری است. حسن روحانی در ضمن توضیح نمی دهد که چرا مردمسالاری از دیدگاه او نوع جدید استعمار محسوب می شود – و این در حالی که بدون دموکراسی، هیچ کشوری نمی تواند به رفاه و پیشرفت لازم دست یابد.

آگاهان سیاسی در تائید این اصل، شبه جزیره کره را مثال می آورند که در بخش شمالی آن دیکتاتوری مطلب و در کره جنوبی نظام مردمسالاری برقرار است. در حالی که یکی با فقر دست و پنجه نرم می کند، دیگری جزو شکوفاترین کشورهای جهان محسوب می شود.