حسن روحانی گفت:امروز یکی از روزهای سخت و مشکل کشور است

حسن روحانی رئیس‌جمهوری حکومت اسلامی گفت: امروز یکی از روزهای سخت و دشوار مردم عزیز ایران در برابر توطئه بیگانگان است.

وی این توطئه‌ها را فاش نکرد ولی احتمالاً منظورش از تظاهرات خشمگینانه مردم در سراسر کشور طی ماه های اخیر است که حکومت تلاش می‌کند آن را توطئه‌ جلوه بدهد.

حسن روحانی که به بهشت زهرا محل قبر خمینی رفته بود گفت: امروز روزی نیست که بخواهیم باری که بر دوش داریم بر دوش دیگری بیفکنیم و این فکر که کسی می تواند حساب خود را از دیگری جدا کند اشتباه است.

حسن روحانی قرار است سه شنبه ششم شهریور ماه برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس حاضر شود.

ولی در سخنان امروز گفت: رنج و مشکلات مردم را گفتم باید با وحدت و استقامت از مشکلات عبور کنیم.

وی افزود: امروز یکی از روزهای سخت و مشکل کشور است.

تحلیلگران مسائل ایران می‌گویند وحدت و انسجام میان که؟ گروه بسیاری از مردم به وضعیت کنونی به خصوص در مسائل اقتصادی و معیشتی سخت زیر فشار قرار دارند علی رغم  تمام اقدامات فشار و سرکوب گرانه حکومت اسلامی به خیابان‌ها می‌ریزند و علیه حکومت شعار می‌دهند.

مردم ایران به شدت زیر فشارهای مختلف مادی و اقتصادی قرار دارند و علیرغم تمام این فشارها دست به تظاهرات مسالمت آمیز و به دور از خشونت می‌زنند ولی حکومت با پشتوانه برخی افراد مسلح خود به مردم حمله می‌برد و یا دستگیر و روانه زندان می‌کند.

مردم می بینند که چگونه عوامل حکومتی دست به چپاول و غارت بیت المال می‌زنند و می دزدند. استقامت در برابر چه چیز؟ زمانی احمد جنتی گفته بود مردم به جای سه وعده یک وعده غذا بخورند چه اشکالی دارد. و از آن سوی از خزانه بیت المال میلیارد میلیارد دلار خرج حزب‌الله لبنان و تروریستهای فلسطینی می کنند.

حالا همان یک وعده غذا را هم بسیاری ندارند بخورند و راهی جز برخاستند و تظاهرات اعتراض در پیش رو نمی بینند