حسن نصرالله به حمایت از رژیم ایران، دوباره گفت که پیش بینی خامنه ای برای نابودی اسرائیل تحقق می یابد

آخوند حسن نصرالله سرکردۀ گروه تروریستی حزب الله لبنان، در یک زیاده گویی دیگر ادعا کرد که او و مزدورانش به زودی خواهند توانست پیروزمندانه وارد اورشلیم شوند و در مسجد الاقصی نماز بگذارند. نصرالله این سخنان را آئین بزرگداشت یکی از روحانیون اهل تسنن لبنان بیان داشت، ولی توضیح نداد که چگونه می تواند این وعده خود را عملی سازد.

سرکردۀ حزب الله در ادامه سخنانش، از ابعاد این وعدۀ خود کاست و گفت: «آن چه در افق می بینم، آن است که به زودی، دست کم گروهی از ما وارد قدس خواهیم شد و در آن جا نماز خواهیم گذاشت».

گفتنی است که مسجد الاقصی و مسجد عمر که در کنار آن قرار دارد، به روی همه مسلمانان باز است و اسرائیل محدودیتی قائل نیست. اسرائیل سرپرستی اماکن مقدس اسلامی و به ویژه مسجد الاقصی را به دولت اردن سپرده است. ولی مسئولیت امنیتی آن همچنان در دست اسرائیل است.

سرکردۀ حزب الله لبنان، در ادامه سخنان خود، همه ادعاهای افترا آمیز برخی مسلمانان افراطی و از جمله حکومت اسلامی ایران را عنوان کرد و گفت: «محور اسرائیل و آمریکا، همچنان در پی عملی ساختن برنامه “از رود نیل تا نهر فُرات” است، ولی وعده داد که مسلمانان جهان این “توطئه” را خنثی خواهند کرد».

این ادعا که اسرائیل قصد دارد بر کشورهای عرب منطقه و بر سرزمین وسیعی که از شبه جزیره سینا آغاز می شود و تا خاک عراق ادامه خواهد داشت، در حالی مطرح می شود که امیرنشین های عرب منطقه دست دوستی و همکاری اسرائیل را فشرده اند و روابط دوستانه با عربستان سعودی نیز به تدریج شکل می گیرد.

حسن نصرالله در این دروغگویی خود توضیح نداد که چگونه اسرائیل می خواهد بر خاورمیانه مسلط شود و یک جمعیت نه میلیون نفری بر صد میلیون مسلمان تسلط داشته باشند، و این در حالی که اسرائیل از نوار غزه نیز صرف نظر کرده و شبه جزیره سینا را به دولت مصر باز گردانیده است.

نصرالله و حکومت اسلامی ایران با مطرح کردن این گونه دروغ پردازی ها می کوشند شعار خود برای نابودی اسرائیل را موجه جلوه دهند.

حسن نصرالله در ادامه سخنانش، به سپاس از ارباب خود، یعنی حکومت ایران پرداخت و از جمله گفت: «هرکس مسلمان واقعی است باید در کنار حکومت اسلامی ایران بایستد».

نصرالله سال گذشته گفته بود که حزب الله لبنان حتی آب و نان، و همه تسلیحات و بودجۀ خود را از رژیم ایران دریافت می کند.

آخوند حسن نصرالله در حالی این توصیه ها را می کند که تنفر نسبت به حزب الله، هر روز در لبنان قوی تر می شود و مردم لبنان خواهان پایان بخشیدن به دخالت های فتنه گرانه رژیم ایران، از طریق حزب الله و حسن نصرالله هستند.

نصرالله در ادامه سخنانش ادعا کرد که ایالات متحده به خواست رژیم ایران تسلیم می شود و در حال افول قرار دارد و اسرائیل نیز به زودی نابود خواهد شد. او ادعا کرد که این سخنان، پیش بینی حضرت امام خامنه ای می باشد که به زودی تحقق خواهد یافت.