حسن نصرالله پس از عضویت در کابینه لبنان، می خواهد سامانه های ضدهوایی ساخت رژیم ایران نصب کند

عکس های فضایی نشان از تکمبل نصب سامانه ضد هوایی اس

حسن نصرالله سرکرده گروه تروریستی حزب الله لبنان، در پاسخ به ابراز نگرانی های ایالات متحده در مورد حضور این گروه در کابینه آینده لبنان، اعلام داشت که قصد دارد از حکومت اسلامی ایران دعوت کند سامانه ضد هوایی در لبنان برپا سازد.

حسن نصرالله در چارچوب سخنان خود، از حکومت ایران با گرمترین واژه ها به تحسین پرداخت و این حکومت را قوی ترین و مردمی ترین و بهترین رژیم جهان دانست. سرکرده گروه حزب الله لبنان، سال گذشته تایید کرده بود که همه نیازهای این سازمان تروریستی، از اسلحه تا آب و حتی نان، توسط رژیم ایران تامین می شود.

در روزهای اخیر، پس از آن که اعلام گردید کابینه آینده لبنان، پس از ماه های دراز بن بست و رکود، بالاخره برپا شده، و حزب الله در آن سهم اساسی دارد، ایالات متحده و چند کشور دیگر از این روند ابراز ناخرسندی شدید کردند و حزب الله را یک نهاد جنگ طلب و فتنه گر خواندند که حضور آن در دولت لبنان، موجب بروز فاجعه ای برای مردم آن کشور خواهد گردید.

آگاهان می گویند که اگر پیشنهاد نصرالله برای نصب سامانه های ضد هوایی ساخت رژیم ایران در لبنان عملی شود، آن کشور مورد تحریم غرب قرار خواهد گرفت و حکومت ایران خواهد کوشید بر آن سرزمین مسلط شود.

اسرائیل هم اکنون به نبرد بی امان علیه استقرار نظامی سپاه پاسداران در سوریه ادامه می دهد و ممکن است ناچار گردد که به مبارزه مشابهی در لبنان کشانده شود.

در حال حاضر، ارتش لبنان فاقد سامانه های پدافند هوایی می باشد و جنگنده های اسرائیلی از آزادی عمل کامل در حریم هوایی آن کشور برخوردار هستند و تا کنون بارهای هدف های مهم نظامی در داخل خاک سوریه را از طریق لبنان هدف حمله قرار داده اند.

حسن نصرالله در سخنان خود، کشورهای عربی را که در برابر زیاده خواهی های رژیم ایران ایستادگی می کنند و خیال مبارزه با آن حکومت را دارند، به شدت مورد حمله قرار داد و به اعراب توصیه کرد که به این گونه حکومت های اعتماد نکنند.

روح الله خمینی، پیش از آن که بر حکومت ایران مسلط گردد، در کتاب های خود نوشته بود که باید حکومت خاندان سعود در عربستان و دولت های همه امیرنشین های عرب را برانداخت تا راه برای به قدرت رسیدن یک اسلام پیکارجو هموار شود.