حسین سلامی، با آن که فرمانده سپاه پاسداران است، به دادن رهنمود به دولت در امور اشتغال پرداخت

فرمانده سپاه پاسداران به دخالت در امور نظامی بسنده نمی کند، بلکه اظهار نظر در امور روزمره کشور را نیز بخشی از وظایف خود می داند، و قصد توصیه و راهنمایی برای دولت را دارد. سپاهی حسین سلامی در یک سخنرانی گفت که دولت با معضَل بیکاری از طریق برنامه ریزی دقیق باید عمل کند. سلامی دولت حسن روحانی را متهم ساخت  که برای حل مشکل بیکاری “هیچگونه برنامه ریزی اصولی ندارد.

حسن سلامی، با آن که فرمانده یک نیروی نظامی، بارها عقاید و توصیه های خود را در امور اجتماعی و اقتصادی و مدیریتی نیز بیان داشته و در صدد برآمده است که دولت و مسؤولان را ارشاد کند.

پاسدار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران که در جمع سپاهیان منطقه تهران سخن می گفت، نحوه مدیریت دولت روحانی را به طور گزنده ای مورد انتقاد قرار داد و از جمله گفت: یکی از چالش‌های اساسی امروز جامعه موضوع اشتغال جوانان است که اگر دولت تاکنون  نتوانسته  برنامه ریزی کند ما می‌توانیم این معضل را مرتفع کنیم.

برخی از جامعه شناسان معتقدند برای حل و بررسی هر موضوعی در جامعه باید متخصصان و جامعه شناسان برنامه ریزی کنند و البته که  مورد اشتغال هم یکی ازمواردی است که نیاز به برنامه ریزی اصولی دارد .

سپاهی سلامی گفت: امروز سپاه پاسدارن با تمرکز بر هشت مهارت که برخی از آنان عبارتند از تخصص‌هایی در زمینه مکانیک، برق، آی.سی.تی و جوشکاری، ضمن توجه به مسئله مهارت‌آموزی ، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نیروهای سپاه  استانی در سراسر کشور برنامه‌هایی را در این رابطه برای  دستگاه‌های دولتی تدوین کرده است که بزودی جایگزین خواهد شد.