حسین سلامی دوباره با لاف و گزاف گفت که سپاه پاسداران با همه قدرت و امکانات خود، در برابر کورونا “آرایش جنگی” گرفته است


با آن که علی خامنه ای از جمله توصیه می کند که برای نابود کردن کورونا و پایان بخشیدن به موجودیت این ویروس نابکار، مردم از جمله باید نماز بخوانند و به نیایش بپردازند، رژیم در عین حال می کوشد به این پیکار جنبه یک جنگ بدهد و این تصویر را ایجاد کنند که در یک نبرد بیولوژیک با دشمن ناشناس درگیر است.

در ادامه تلاش حکومت برای القای این تصور بود که خامنه ای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح را مامور تشکیل یک ستاد جنگی ساخت و حالا حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز ادعا کرده می گوید: «سپاه در برابر کرونا آرایش جنگی به خود گرفته است». معلوم نیست که با آرایش جنگی، چگونه می توان به درمان یک بیماری خطرناک پرداخت.

احتمال میرود که اشاره سپاهی سلامی به وظائف بود که برای محدود کردن آمد و شد بین استان ها و شهرهای ایران، به عهده نیروهای نظامی و انتظامی محول شده است.

سپاهی پاسدار سلامی در توضیح سخنان خود گفت که سپاه در کنار کادرهای پزشکی و درمانی ایران، به یک آرایش جنگی دست زده و عزم راسخ دارد که این ویروس را شکست دهد.

سپاهی سلامی از مکانی نامعلوم و به وسیله ویدئو کنفرانس سخن می گفت. در روزهای اخیر، بلندپایگان حکومت می کوشند تا آن جا که ممکن است از تماس نزدیک با افراد خودداری ورزند. در اجرای این سیاست است که علی خامنه ای نیز تقریبا از هرگونه دیداری با افراد خارج از بیت خویش خودداری می کند.

سلامی در سخنانی به هدف تملق گویی نسبت به رهبر حکومت، سخنان امروز خامنه ای را “فصل الخطاب” و “آرامبخش” توصیف کرد که به گفته او، “باعث دلگرمی جامعه در شرایط بحرانی می شود”.

سلامی همچنین این ادعا را بیان داشت که سپاه در کنار نیروهای پزشکی در برابر موج اولیه ویروس کرونا ایستاد و آن را مستهلک کرد.

وی توضیح نداد که اگر به گفته او سپاه توانسته روند گسترش این ویروس را مستهلک کند چرا حتی بر اساس آمار غیر واقعی رژیم فقط در روز دوشنبه ۱۰۵۰ تن به این ویروس آلوده گشته اند.

وی همچنین توضیح نداد که چرا سپاه جلوی پرواز های مکرر هواپیمایی ماهان متعلق به سپاه به سوی چین را نمی گیرد.

سلامی همچنین این ادعا را مطرح کرد که رژیم و سپاه کنترل گسترش ویروس کرونا را در دست دارد و جای نگرانی نیست.

سخنان سلامی نه تنها در تضاد با گزارش هایی است که توسط کادرهای پزشکی و درمانی در بیمارستانهای شهرهای ایران منتشر می شود بلکه در تضاد با سخنان دیگر مقام های رژیم است که خبر از گسترده تر و بحرانی تر شدن شرایط ایران به سبب کرونا می دهند.

در روزهای گذشته فاش شد که رژیم از هفته ها قبل از ورود ویروس کرونا به ایران خبر داشته اما به سبب برگزاری بدون دغدغه مراسم ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس رژیم آن را پنهان کرد و اکنون نیز با این ادعاهای دروغین قصد فریب مردم و عادی نشان دادن شرایط بحرانی ایران را دارند.

واقعیت این است که تجهیزات پزشکی در ایران بسیار محدود و ابتدایی است به طوری که حتی لباس مخصوص و با حفاظت بالا برای کادرهای پزشکی و درمانی وجود ندارد و به همین سبب تاکنون شمار زیادی از این کادرها جان خود را از دست داده اند.