حسین سلامی پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه: نشان دادند که در بکارگیری قدرت ناتوان هستند

حسین سلامی افزود: با روی کار امدن انقلاب اسلامی و ورود امام به ایران اسلام دوباره زنده شد و دشمنان نتوانستند در مقابل او بایستند

پاسدار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران ادعا کرد گفت: آمریکا امروز در داشتن قدرت ناتوان نیست بلکه در بکارگیری قدرت ناتوان است و می‌توان گفت که آمریکا تدبیر بکارگیری این قدرت را ندارد و شرایط بکارگیری را نمی تواند برای خود حاصل کند.

حسین سلامی افزود: با روی کار امدن انقلاب اسلامی و ورود امام به ایران اسلام دوباره زنده شد و دشمنان نتوانستند در مقابل او بایستند .

وی گفت : انقلاب اسلامی با دستان خالی در مقابل دشمنان  ایستادگی کرد و پیروز شد .و امروز با وجود رهبری و نیروهای مقاومت در سراسر جهان  هیچ گاه به کشور ما آسیبی نخواهد رسید.

این فرمانده سپاه گفت : آمریکایی‌ها به یک چرخه ای رسیده اند که هر چه هزینه می کنند کمتر نتیجه می‌گیرند و این یعنی زوال آنها؛ مشکلی که دارند این هزینه های کلان اقتصادی و نظامی را نمی تواند به منفعت سیاسی مبدل کند.

سلامی افزود: امروز قدرت جمهوری اسلامی به حدی رسیده است که در مقابل دشمنان هرکجا قدم می گذاریم سریعا دشمن عقب نشینی می کند و دوستان آمریکا که سعودی ها و اسرائیلی ها هستند از آمریکا دلسرد شده اند و می دانند که در روزهای سختشان آمریکا توان حمایت از آنها را نخواهد داشت.