حشمت طبرزدی:من جمهوری اسلامی را به پادشاهی پهلوی ترجیح می دهم.مخالف بازگشت خاندان پلید پهلوی هستم

حشمت طبرزدی از مخالفان رژیم اسلامی در داخل ایران طی سخنانی که با واکنش های تند در فضای مجازی روبرو گردید عنوان کرد که میان رژیم جمهوری اسلامی و پادشاهی پهلوی جمهوری اسلامی را ترجیح می دهم.

طبرزدی حکومت پادشاهی پهلوی را بد و رژیم اسلامی را بدتر دانسته و گفت:امروز اکثریت مردم ایران در داخل به خاطر عملکرد بد رژیم اسلامی به رژیم بد پهلوی گرایش پیدا کرده اند و میخواهند مردم بین بد و بدتر یعنی حکومت پهلوی و رژیم اسلامی مردم بد یعنی پهلوی را انتخاب کنند.

حشمت طبرزدی در عین حال اینکه به محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی در میان مردم ایران تاکید می کند اما آن را نتیجه عملکرد بد رژیم می داند.

وی همچنین هواداران پادشاهی را به این امر متهم کرد که به جای مشروطه خواهی به پهلوی طلبی روی آورده اند.

طبرزدی گفت:ما نمی توانیم به پهلوی خواهی تن بدهیم حتی اگر همه مردم آن را بخواهند.ما هزینه نمی دهیم که خاندان پهلوی برگردد.

وی خاندان پهلوی را پلید نامیده و گفت:با جریانی که خاندان پلید پهلوی را می خواهد به ایران بازگرداند هیچ اتحادی صورت نمی گیرد.

پس از سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی،علی خامنه ای به ان واکنش نشان داد و آنانی را که خواهان بازگشت پادشاهی پهلوی به ایران هستند مرتجع دانست.

همچنین ابراهیم رئیسی نیز خواهان برخورد با کسانی شد که برای خاندان پهلوی در ایران تبلیغ می کنند.

کاربران در فضای مجازی واکنشهای تندی به سخنان حشمت طبرزدی بر علیه شاهزاده پهلوی نشان دادند.