حماس خواهان نابودی اسرائیل است، ولی وزارت آموزش، به شبکه مدارس آن کمک مالی می دهد

دانش آموزان یک دبستان فلسطینی در شرق اورشلیم، هنگام ورزش روزانه

گروه تروریستی حماس علنا برای نابودی اسرائیل تلاش می کند و به خود حق می دهد که علیه مردم اسرائیل به عملیات تروریستی دست بزند. ولی دولت و ملت اسرائیل می کوشند با فلسطینیان و اعراب، تا آن جا که ممکن است، از حقوق مساوی برخوردار باشند و بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

در آستانه گشایش سال نو تحصیلی در اسرائیل که از روز یکشنبه آینده، سه روز دیگر خواهد بود، وزارت آمورش و پرورش اسرائیل اعلام کرد که یک سازمان اموزشی وابسته به حماس نیز که در شرق اورشلیم فعالیت دارد، از بودجه دولتی برخوردار خواهد شد.

وزارت آموزش اسرائیل، به همه سازمان های خصوصی که مدارسی برپا کرده اند، کمک هزینه می پردازد و اکنون اعلام کرده که نهاد وابسته به حماس نیز از این کمک برخوردار خواهد شد.

نهاد فلسطینی وابسته به حماس، که “الایمان” نامیده می شود، در بخش فلسطینی نشین شرق اورشلیم دارای چهار مدرسه می باشد و وزارت دادگستری اسرائیل نیز تائید کرده که فعالیت آن ها در چارچوب قانون انجام می گیرد و وزارت آموزش می تواند به آن ها کمک مالی بپردازد.

این مجوز در حالی اعطا شده که حماس در تبلیغات خود، اسرائیل را مورد زننده ترین حملات تبلیغاتی قرار می دهد و خواهان نابودی این کشور است.

ریاست موسسه “الایمان” را مفتی شرق اورشلیم و متولی اماکن مقدسه اسلامی، شیخ عبدالعظیم سَلحَب به عهده دارد.