حماس در غزه به اغتشاش در طول خط مرزی با اسرائیل، مانند جمعه های پیشین ادامه داد

گروه تروریستی حماس در نوار غزه اعلام داشت که در جریان آشوبگری های روز گذشته (آدینه) در طول خطر مرزی اسرائیل با غزه حدود پنجاه نفر از تظاهرکنندگان زخمی شده اند. بررسی میزان درستی این خبر امکان پذیر نیست. ولی گفته می شود که اکثر این افراد در اثر استنشاق گاز اشک آور دچار آسیب شده اند.

اکنون چندین ماه است که حماس و دیگر سازمان های تروریستی، هر روز آدینه هزار نفر فلسطینی را به خط مرزی با اسرائیل می آورند تا به آشوب دست بزنند. حماس با این کار خواهان لغو محاصره این سرزمین می باشد، ولی در عین حال حاضر به مسالمت و آشتی نیست و اعلام می دارد که برنامه های تهاجمی و تعرضی نسبت به اسرائیل را همچنان ادامه خواهد داد.

با آن که حماس ادعا می کند این اعتراض های هفتگی جنبه مسالمت آمیز دارد، ولی در جریان اغتشاشات روز گذشته، دست  کم یک بطری آتش زا از داخل غزه به سوی سربازان اسرائیلی پرتاب شد که به هدف اصابت نکرد.

روز گذشته نیز مانند همه روزهای آدینه در ماه های گذشته، هزاران فلسطینی در پایان نماز جمعه، در کنار مرز اسرائیل گرد آمدند و به اغتشاش دست زدند. فلسطینیان می گویند که در طول سه ماه اغتشاشات هفتگی، چند صد کشته و هزاران زخمی داشته اند.

حماس می گوید که قصد دارد به این اغتشاشات هفتگی، تا هنگام برچیدن کامل محاصره ادامه دهد، و در همان هنگام اعلام می دارد که برنامه های جنگی خود را همچنان دنبال خواهد کرد.

به موازات این اغتشاشات، هوا کردن بادبادک های آتشزا نیز از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل دنبال شد و چند آتش سوزی را در بیشه های پیرامونیِ غزه موجب گردید.