حماس د رغزه آرامش را حفظ می کند، ولی در کرانه باختری به فتنه گری می پردازد

آگاهان نظامی در اسرائیل می گویند که حماس به سیاست دودوزه بازی روی آورده و در حالی که می کوشد از داخل نوار غزه تعرضی نسبت به اسرائیل صورت نگیرد، می کوشد عملیات تروریستی خود را به کرانه باختری منتقل کند که در آن جا مسوولیت به عهده حکومت خودگردان فلسطینی می باشد.

برخی کارشناسان امور امنیتی، این ارزیابی را پس از حادثه تروریستی دو شب پیش عنوان کردند که در جریان آن یک آبادی نشین اسرائیلی به نام “رازیئل شباح” کشته شد.

به گفته آنان، این جنایت توسط عوامل وابسته به حماس در کرانه باختری طرح ریزی شده بود. مقامات رسمی اسرائیل هنوز در این باره واکنشی نشان نداده اند.

حکومت خودگردان فلسطینی هرگونه ارتباطی را با این سوء قصد تکذیب می کند. مسوولان همکاری های امنیتی بین اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی می گویند که تا کنون چندین بار از وقوع عملیات تروریستی فلسطینیان علیه اسرائیل جلوگیری کرده اند و برای یافتن قاتلان با اسرائیل همکاری می کنند.

این موضع در حالی اعلام می شود که رسانه های همگانی در کرانه غربی، و از جمله رادیو و تلویزیون دولتی فلسطینی از کشته شدن یک آبادی نشین اسرائیلی ابراز خرسندی کرده بودند.

برخی کارشناسان اسرائیلی می گویند که حماس مایل است بیشترین تلاش تروریستی خود را به کرانه باختری منتقل سازد تا موجب بحرانی تر شدن هرچه بیشتر روابط اسرائیل با حکومت خودگردان شود.

اسرائیل بارها به حماس هشدار داده که آن سازمان را مسوول حفظ امنیت در نوار غزه می داند و هربار که سازمان های ترور از غزه به سود خاک اسرائیل دست اندازی کرده اند، اسرائیل مواضع نظامی و تروریستی در داخل غزه را هدف ضربات سنگین هوائی قرار داده است.

به گفته برخی کارشناسان، اکنون حماس می خواهد آرامش کامل در غزه برقرار کند که متحمل ضربات بیشتر از جانب اسرائیل نگردد، و هم زمان عملیات تروریستی را به کرانه باختری منتقل سازد تا موجب رویارویی هرچه شدیدتر اسرائیل با حکومت خودگردان شود.