حماس و جهاد در غزه ضربات نظامی سهمگینی را متحمل شدند، ولی ادعا پیروزی داشته و جشن گرفته اند

سازمان های ترور فلسطینی ادعا می کنند که با برقراری آتش بس و پس از دوازده روز حملات سنگین موشکی و استفاده از راکت و خمپاره علیه مردم اسرائیل به پیروزی بزرگی دست یافته اند. رسانه های همگانی وابسته به سپاه پاسداران در ایران نیز در این ادعای پیروزی شریک هستند. آن ها از یک سو اسرائیل را به ویران کردن نوار غزه و کشتن زنان و کودکان فلسطینی متهم می سازند و همزمان ادعا می کنند که حماس و جهاد اسلامی توانسته اند، به قول آن ها “پوزه اسرائیل را به خاک بمالند”.

فرماندهان سپاه پاسداران در همان روزهای اول ادعا کرده بودند که موشک پرانی بی وقفه از غزه، اسرائیل را به خاکستر مبدل ساخته است.

ولی برخی روزنامه های غیردولتی در تهران نوشته بودند که خسارات وارده به اسرائیل کاملا ناچیز است و این در حالی که بخش هایی از غزه به ویرانه مبدل شده است.

دستگاه های تبلیغاتی فلسطینی و عربی ادعا می کنند که اسرائیل با بکارگیری خشونت نامتوازن موجب تلفات سنگین در غزه شده است. آن ها به ویژه روی آمار مربوط به کشته شدن کودکان و زنان انگشت می گذارند. ولی مقامات اسرائیلی ارزیابی می کنند که در این جنگ بیش از صد نفر از چریک ها و فرماندهان آن ها هلاک شده اند.

یکی از ادعاهای حماس و جهاد اسلامی که خود را پیروز نامیده اند آن است که به اسرائیل تحمیل کرده اند از تخلیه شماری از ساکنان عرب محله شیخ جراح در شرق اورشلیم منصرف شود و دوم آن که از فرستادن افراد پلیس به مسجد الاقصی دست بردارد.

ولی دولت اسرائیل این ادعاها را قاطعانه نادرست می خواند. آگاهان می گویند که حماس با مطرح ساختن این ادعا می خواهد به فلسطینیان نشان دهد که پرقدرت ترین نهاد سیاسی است که می تواند حتی شرایطی را به اسرائیل تحمیل کند.

امروز در غزه و برخی نواحی فلسطینی نشین در کرانه باختری، راه پیمایی ها و تظاهراتی به مناسبت آن چه که “پیروزی” در این جنگ می خوانند برگزار شد.

در کرانه باختری، بزرگترین تظاهرات، در شهر حبرون (الخلیل) برگزار گردید. همچنین بیت اللحم شاهد تظاهرات و راهپیمایی بود. ولی در بسیاری از شهرهای دیگر فلسطینی، پلیس و نیروهای انتظامی حکومت خودگردان کوشیدند از این تظاهرات که حماس و جهاد اسلامی دستور آن را داده اند، جلوگیری کنند.

آگاهان امور در اسرائیل می گویند که گرچه حماس و جهاد اسلامی در میدان نبرد ضربات بسیار دردناکی تحمل کردند، ولی در صحنه سیاسی و تبلیغاتی توانستند موقعیت خود را تحکیم بخشند. ارزیابی شده که این نبرد دوازده روزه، موقعیت حماس در کرانه باختری را بسیار تقویت کرده است و این امر موجب نگرانی حکومت خودگردان فلسطینی در رام الله می باشد.