حماس و دیگر سازمان های ترور فلسطینی روز گذشته هزاران نفر را در خط مرزی با اسرائیل گرد آوردند و به تظاهرات پرداختند

سخنگویان حماس گفتند که این تظاهرات هفتگی همچنان ادامه خواهد یافت و تا زمانی که محاصره دریایی و زمینی و هوایی غزه به پایان نرسد تظاهرات هر هفته دنبال خواهد شد

حماس و دیگر سازمان های ترور فلسطینی روز گذشته آدینه همانند همه جمعه های دیگر هزاران نفر را در خط مرزی با اسرائیل گرد آوردند و به تظاهرات پرداختند.

اما برخلاف هفته های پیشین  تظاهرات این بار به صورت آرام برگزار گردید و در فاصله چند صد متری از مرز اسرائیل بود و از این نظر درگیری‌های خشونت باری در پی نداشت.

سازمان‌های ترور تعهد کرده بودند که این بار تظاهرات آنها آرام باشد و از این رو آن را در فاصله مرزی از جدار مرزی انجام دادند.آنها متقابل اند از ارتش اسرائیل  خواسته بودند که به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی نکند.

با این همه سنگ پرانی و پرتاب مواد انفجاری و بطری‌های آتش زا به سوی سربازان اسرائیلی همچنان ادامه یافت.

سخنگویان حماس گفتند که این تظاهرات هفتگی همچنان ادامه خواهد یافت و تا زمانی که محاصره دریایی و زمینی و هوایی غزه به پایان نرسد تظاهرات هر هفته دنبال خواهد شد.

سخنگوی حماس گفت که به وعده های اسرائیل اعتنایی ندارد و تا هنگامی که در عمل دیده نشده تظاهرات ادامه خواهد یافت.

در تظاهرات روز گذشته آدینه که همچنان تحت عنوان راهپیمایی بازگشت برگزار می شد به گزارش گروه های فلسطینی حدود ۱۰ هزار نفر شرکت داشتند که به طور نسبی کمتر از هفته‌های پیش است.

در برخی موارد شماری از تظاهرکنندگان فلسطینی در صدد بر آمدند که به جدار مرزی اسرائیل نزدیک شوند و در یک مورد حتی فرد جوانی جدال را پاره کرد و وارد خاک اسرائیل شد اما بلافاصله به داخل نوار غزه گریخت.

فلسطینی ها همچنین به آتش زدن لاستیک های کهنه دست زدند و دود غلیظی را ایجاد کردند.

با این همه ارتش اسرائیل از شلیک با گلوله واقعی خودداری ورزید و با وسایل دیگر کوشید از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به جدار مرزی جلوگیری کند.

سخنگوی حماس گفت که اگر اسرائیل در روزهای اخیر تسهیلاتی برای فلسطینی‌ها قائل شده به علت فشارهای ناشی از ادامه تظاهرات بوده و از این نظر فلسطینی ها مصمم هستند تا هنگام رسیدن به همه خواسته های خود به این گونه تظاهرات و عملیات خود را ادامه دهند.

سخنگوی حماس گفت که یکی از شرایط اصلی گروه های ترور در ادامه این تظاهرات آن است که حق بازگشت آنها به سرزمین اسرائیل عملی گردد که مفهوم این سخن آن نابودی اسرائیل و برپایی حکومت اسلامی فلسطینی می باشد.

این سخنگو همچنین گفت که هرگونه عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل را محکوم می داند زیرا چنین اقدامی خیانت به مسئله فلسطینی‌ها و خیانت به اسلام و آرمان‌های عربی می باشد.