حماس یک فلسطینی را با شلیک گلوله زخمی کرد، ولی اسرائیل او را نجات داد

یک فلسطینی در نوار غزه که توسط واحدهای مسلح حماس هدف تیراندازی قرار گرفته و زخمی شده بود، توسط سربازان اسرائیلی مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس به بیمارستان انتقال یافت.

این حادثه هنگامی روی داد که فرد جوان فلسطینی قصد داشت به جدار امنیتی در مرز اسرائیل با غزه نزدیک شود، ولی نیروهای موتور سوار حماس که در نزدیکی مرز گشت می زنند، به سوی او تیراندازی کرده و وی را زخمی ساختند. سربازان اسرائیلی بلافاصله به اقدام پرداختند و فلسطینی زخمی را به داخل خاک اسرائیل منتقل کردند و پس از زخم بندی مقدماتی، وی را برای معالجه به بیمارستان انتقال دادند.

ژنرال مردخای، همآهنگ کننده عملیات اسرائیل در مورد نوار غزه، در توییتر خود به زبان عربی و خطاب به اهالی غزه نوشت؟ «در حالی که گروه حاکم بر سرنوشت شما جنایت می کند، اسرائیل با پیروی از اصل انسان دوستی و همزیستی با فلسطینیان، فرد زخمی را نجات می دهد و او را برای معالجه به بیمارستان منتقل می کند.»

 

 

 

3 دیدگاه‌

Comments are closed.