حماس یک فلسطینی را در غزه به ادعای جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد

حکومت حماس در نوار غزه، یک فلسطینی را با این اتهام که برای اسرائیل جاسوسی می کرده، به دار آویخت. این فرد متهم شده بود که درباره سه تن از سرکردگان عمده حماس اطلاعاتی در اختیار اسرائیل گذاشته بود که سوء قصد به جان آن ها را امکان پذیر ساخت.

فرد اعدام شده، احمد سعید بَرهوم نام داشت که خانواده او با گروه حماس همکاری ها و روابط گسترده ای دارد. این فرد در دادگاه نظامی حماس متهم شده بود که با دادن اطلاعات حساس به اسرائیل، به این کشور امکان داده برنامه قتل آن سه تن را مهیا سازد.

هر سه تن هلاک شدگان عضو شاخه نظامی حماس بودند که یک هواپیمای نظامی اسرائیل از هوا موشک هایی به سوی آن ها پرتاب کرد و هر سه تن هلاک شدند. اسامی آن ها از این قرار اعلام گردید: محمد ابو شِمالَه، رائی العطّار، و محمد برهوم. دو تن اول از فرماندهای ارشد شاخه نظامی حماس بودند و نفر سوم امور مالی این گروه را اداره می کرد.

آگاهان نظامی می گویند که هلاک شدن این گونه افراد، به توان سازمان های ترور برای آسیب رسانی به اسرائیل لطمه می زند.

حکومت حماس در غزه، همیشه از احتمال همکاری اطلاعاتی اهالی آن سرزمین با اسرائیل نگران بوده و هر چندماه یک بار، خبر اعدام فرد یا افرادی را به اتهام جاسوسی علیه اسرائیل صادر می کند، تا اهالی غزه را از همکاری با اسرائیل باز دارد.

یک دیدگاه

Comments are closed.