حمایت سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه از اعتصاب کارگران صنایع نفت

روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ماه، سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی این سندیکا منتشر شده است، از اعتصاب کارگران صنایع نفت حمایت کردند.

متن کامل بیانیه حمایت سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه از اعتصاب کارگران صنایع نفت، به این شرح است:

«از کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی حمایت می‌کنیم

با درود به اتحاد و ایستادگی و مقاومت کارگران اعتصابی بخش‌های مختلف صنعت نفت و پتروشیمی.

کارگران شریف صعنت نفت و پتروشیمی، سندیکای کارگران شرکت واحد اعتصابات و اعتراضات شما را دنبال می‌کند. ضرورت دارد تمامی کارگران، جنبش کارگری، معلمان، دانشجویان، زنان و هر آن که دل در گرو فرودستان دارد، از اعتصابات و اعتراضات حق‌طلبانه شما زحمت‌کشان حمایت کنند.

جای تاسف دارد که شرایط کار و بهداشت و ایمنی محیط کار و خوابگاه‌هایتان تداعی کننده اردوگاهای کار اجباری می‌باشد. با وجود گرمای طاقت‌فرسا و دشواری بسیار مشقت‌بار کار، از حداقل‌ترین امکانات رفاهی و ایمنی کار محروم هستید. نظام سرمایه‌داری با ایجاد ساختار شرکت‌های پیمانکاری، نه تنها دستمزد عادلانه‌ای متناسب با شرایط کار برایتان قائل نشده‌، بلکه کمترین امکانات رفاهی را هم برایتان فراهم نکرده‌ است.»

اعتصاب کارگران صنایع نفت

صنعت نفت در گذشته دارای سندیکاهای کارگری فعال بوده‌اند و بعد از انقلاب ۵۷ این سندیکاها بطور کلی توسط حاکمیت در صنعت نفت و در محیط‌های کار کل کشور از هم پاشیده شدند. بعدها هم خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که مجموعه‌هایی دست‌ساز حاکمیت هستند را به کارگران تحمیل کردند که امروزه شاهد این شرایط سخت و اسفبار معیشتی برای کارگران هستیم.

شوراهای اسلامی کار بدلیل عدم استقلال و ساختار فرمایشی آن نمی‌تواند مدافع کارگران باشد و بدلیل همین ساختار، همیشه سد راه رسیدن کارگران به سندیکاهای مستقل کارگری بوده‌اند.
کارگران و رانندگان شرکت واحد تجربیات عینی بسیاری از موانع ایجاد شده توسط شوراهای اسلامی کار «ضد کارگری» در جهت احیا و بازگشایی مجدد سندیکای شرکت واحد را دارند. مستندات سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در همدستی با کارفرما در سایت و تلگرام سندیکای کارگران شرکت واحد در دسترس عموم قرار دارد.

کارگران و رانندگان شرکت واحد تا پیش از سال ۱۳۸۴، قبل از احیای مجدد سندیکا، از نظر معیشت و شرایط سخت محیط کار در وضعیت بسیار دشواری بودند. با تلاش و اتحاد رانندگان و کارگران، سندیکای کارگران شرکت واحد را مجددا احیا کردند و برای رسیدن به مطالبات انباشته شده معوقه دست به دو اعتصاب بزرگ کارگری با اتکا به سندیکا زدند که باعث افزایش حدود صد درصدی دستمزد و بهبود وضعیت محیط کار رانندگان و کارگران شد.

کارگران شریف صنعت نفت و پتروشیمی:

پیشنهاد می‌کنیم مهمترین اقدام که می‌توانید بعد از این اتحاد و همبستگی که خودتان با مقاومت و ایستادگی بدست آورده‌اید، سندیکاهای مستقل کارگری خودتان را ایجاد کنید تا در دراز مدت حق خواهی، اتحاد و همبستگی شما تداوم داشته باشد و اعتصابات، اعتراضات برای احقاق حقوق‌تان تضمین گردد.

سندیکای کارگران شرکت واحد تجربیات آموزنده‌ای را برای کارگران و جنبش کارگری رقم زده و دست‌آوردهای زیادی برای کارگران، تاکنون داشته است. نظر بر اهمیت انتقال این تجربیات، سندیکای کارگران شرکت واحد وظیفه خود می‌داند، تجربیات سال‌ها مبارزه سندیکایی را در اختیار کارگران اعتصابی صنعت نفت و پتروشیمی و سایر بخش‌های کارگری قرار داده و هرگونه حمایت از آنان را انجام دهد.

شما می‌توانید هیات موسس سندیکاهای کارگران صعنت نفت را با تعدادی از همین کارگران اعتصابی راه اندازی کنید. در اولین تجمع اقدام به برگزاری مجمع عمومی و تصویب اساسنامه سندیکا نمایید و با اعلام اسامی کاندیداها، نمایندگان واقعی خودتان را از بین آنان انتخاب کرده و سندیکاهای کارگری خود را در بخش‌های مختلف تشکیل دهید. وجود سندیکای مستقل کارگری در شرایط دشوار و ادامه مبارزه و حق‌خواهی، می تواند کارگران را از فراز و نشیب‌ها عبور دهد و از بهره‌برداری اعتراضات کارگران توسط گروه‌ها و سازمان‌هایی که به دروغ خود را مدعی حمایت از کارگران می‌نامند جلوگیری کند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه؛ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰»