حمایت علی کریمی از کمپین شادی مردمی که با صادق بوقی در بازار رشت آغاز شد

علی کریمی فوتبالیست مطرح ایرانی که آوازه شهرت او جهانی است با انتشار ویدیویی در حال ورزش با ترانه شادی که طی روزهای گذشته توسط فردی با نام صادق بنا معروف به صادق بوقی در بازار رشت خوانده شد از کمپین رقص و شادی مردمی حمایت کرد.

طی روزهای گذشته ویدیویی به سرعت در اینستاگرام و دیگر صفحات مجازی دست به دست شد که در آن مرد مسنی در یک مکان عمومی ترانه شادی را با لهجه شمالی می خواند و مردم نیز او را بدون موسیقی همراهی می کردند.

پس از چند روز پیج اینستاگرام این شخص که به صادق بوقی معروف است مصدود شد و مردم در جای جای ایران با انتشار تصاویر خود در حال رقص همراه با ترانه ای که صادق خوانده از او حمایت کردند.

صادق بنا معروف به صادق بوقی در مصاحبه ای می گوید که قصد او شاد کردن مردم است و در هفتاد سالگی می خواهد دل مردم را شاد کند.

البته همگان می دانند که رژیم اسلامی دشمن شادی و سرور است و با  هر چه و هر کس که دل مردم را شاد کند مخالفت می ورزد.

علی کریمی با انتشار ویدیو از این کمپین مردمی حمایت کرد و در پیام خود نوشت:

شادی شما مردم تیشه به ریشه رژیم آخوندی میزند.

پس تا میتوانید شاد باشید

https://www.youtube.com/shorts/Ltb3bA6EEAE