حملات بادبادکی علیه اسرائیل و اغتشاش در نوار مرزی ادامه دارد. دو فلسطینی کشته شدند

گروه های ترور فلسطینی در غزه، دیروز نیز همانند بسیاری از روزهای آدینه در ماه های اخیر، افرادی را به نزدیکی جدار مرزی اسرائیل آوردند و به اغتشاش دست زدند. در این رویدادها دو تن فلسطینی که قصد پاره کردن جدار مرزی با اسرائیل را داشتند هدف قرار گرفتند و از پای در آمدند.

در محموع، دامه اغتشاشات، این بار بسیار کمتر از هفته های پیش بود و در چند نقطه در طول جدار مرزی با اسرائیل صورت گرفت. در جریان این اغتشاش، چند تن از آشوبگران مجهز به قیچی های بزرگ سیم بری، توانستند جداری مرزی را در چند نقطه ببرند، ولی به دنبال تیراندازی ارتش اسرائیل، ناچار به عقب نشینی شدند.

منابع عربی می گویند که در جریان رویدادهای روز گذشته، یک ریزپهپاد اسرائیلی بر فراز غزه سقوط کرد که ممکن است علت آن بروز نقص فنی باشد. ارتش اسرائیل به این گزارش واکنشی نشان نداد.

در همین حال، مساله بادبادک های آتشزا، همچنان به صورت یک تهدید امنیتی، بر نواحی جنوبی اسارئیل سایه افکنده است. روز گذشته نیز حدود بیست آتش سوزی در مزارع و کشتزارهای جنوب رخ داد که گروه های آتش نشان، ساعت ها برای فرونشاندن آن تلاش کردند.

اهالی نواحی جنوبی اسرائیل که در نزدیکی نوار غزه قرار دارد، قاطعانه خواهان آن هستند که ارتش به این موج تهاجم پایان بخشد.

گروه های تروز در غزه اعلام داشتند که قصد دارند در ظرف یک روز پنج هزار بادبادک آتشزا و بادکنک های گاز هِلیُوم به سوی اسرائیل پرواز دهند. این تهدید هفته پیش نیز شینده شد، ولی فلسطینیان نتوانستند آن را عملی سازند.