حملات موشکی از غزه به سوی نواحی مسکونی در اسرائیل، دوباره اوضاع را به شدت بحرانی کرد

یکی از خیابان های شهرک اسرائیلی که از جمعیت خالی شده است

در همان حال که دولت اسرائیل انتظار داشت که گروه های تروریستی در غزه، از شدت خشونت بکاهند تا شاید بتوان کمک های رفاهی بیشتری در اختیار مردمان آن سرزمین قرارداد، شب گذشته (آدینه) شاهد یکی از شدیدترین حملات راکتی علیه اسرائیل بود.

فلسطینی ها در ساعات شب حدود سی راکت به سوی خاک اسرائیل پرتاب کردند که شماری از آنها توسط سیستم ضد موشکی “گنبد آهنین” شکار شد و بقیه در زمین های باز سقوط کرد.

در مجموع، این حمله شدید موشکی آسیب جانی به دنبال نداشت، ولی دو بانو که به سوی پناهنگاه می دویدند زمین خوردند و زخم سبک برداشتند.

ارتش اسرائیل نیز به یک واکنش کوبنده دست زد و هشتاد هدف نظامی را در داخل غزه به موشک بست. برخی از این هدف ها مراکز استقرار نیروهای نظامی و یا کارگاه های تولید اسلحه و یا بناهای تعلیماتی بود. یکی از اماکنی که مورد حمله قرار گرفت، ساختمان جدید سازمان های امنیتی حماس بود. همچنین دیواره های تونل های زیرزمینی که حماس برای رخنه یابی به داخل اسرائیل حفر می کند هدف قرار گرفت.

آن چه به کلی خارج از انتظار بود آن که بیش از پانزده هزار نفر در عملیات خشونت بار روز گذشته در طول خط مرزی با اسرائیل شرکت داشتند و مانند همیشه به آتش زدن لاستیک و پرتاب نارنجک پرداختند و کوشیدند با پاره کردن جدار سیمی، داخل خاک اسرائیل شوند.

خشونت در غزه در حالی روز گذشته بالا گرفت که گزارش رسید تماس های غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس برای رسیدن به نوعی توافق که از خشونت بکاهد، همچنان با میانجیگری مصر ادامه دارد. ولی از گزارش های انتشار یافته چنین بر می آید که حماس حاضر نیست از مبارزه مسلحانه دست بردارد و همچنان، لغو محاصره را شرط اصلی آرامش می داند – و این در صورتی که به گفته اسرائیل، لغو محاصره، به مفهوم رخنه یابی رژیم ایران و نهادهای تروریستی اسلامی به غزه و تبدیل آن به پایگاهی علیه امنیت اسرائیل می باشد.

فهرست اماکنی که در حملات هوایی اسرائیل در شب گذشته هدف قرار گرفت، یک بار دیگر ثابت می کند که حماس  بیشترین بخش از امکانات مالی خود را در راه عملیات تروریستی هزینه می کند و کوچکترین گامی برای تامین رفاه مردم غزه و کاستن از محنت فلسطینی ها برنداشته – و حتی به عکس، عمدا بر شدت فقر آن ها می افزاید تا آنها را عاصی کند و به میدان نبرد با اسرائیل بکشاند.