حملات نیروی هوایی اسرائیل علیه اهداف نظامی در غزه ادامه دارد. آیا اعراب اسرائیل خواهان خشونت هستند؟

ارتش اسرائیل از بامداد امروز موج دیگری از حملات هوایی را برای ویران سازی قدرت تهاجمی سازمان های ترور در غزه و نابودی سرکردگان آن آغاز کرد و در یک حمله خانه یک فرمانده حماس به نام صالح طحمان تخریب گردید و مقادیر زیادی جنگ افزار که در آن خانه انبار شده بود منفجر شد.

ارتش اسرائیل به اهالی شهرک های پیرامونی غزه تا فاصله چهار کیلومتری دستور داده که در ساعات آینده از خانه های خود بیرون نیایند و از ادامه کار در مزارع خود که در کنار مرز غزه قرار دارد به کار نپردازند، زیرا در ساعات آینده صدای انفجارهای شدید شنیده خواهد شد و یک رشته عملیات غیر عادی انجام خواهد گردید. ارتش ماهیت این اقدامات را روشن نساخته است.

گروه های مسلح در غزه، امروز علاوه بر شلیک موشک، به استفاده از پهپاد علیه اسرائیل پرداختند و یکی از آن ها را روانه حریم هوایی اسرائیل کردند. ولی نیروی هوایی اسرائیل آن را در حال پرواز نابود کرد. از جزئیات آن هنوز خبری در دست نیست، ولی ممکن است که این پهپاد مجهز به بمب بوده است. رژیم ایران ماه گذشته اعلام کرد که دارای پهپادهای بمب افکن شده است.

یکی از موشک هایی نیز که گروه جهاد اسلامی به سوی مرکز اسرائیل شلیک کرد، از نوع سجیل ساخت رژیم ایران بود.

همزمان، عملیات تحریک آمیز حماس و گروه های افراط گرای فلسطینی و اسلامی برای به شورش کشاندن اعراب اسرائیلی ادامه دارد. روز گذشته (سه شنبه) در همه شهرهای اسرائیل که اعراب در کنار یهودیان زندگی می کنند، درگیری های خشونت باری رخ داد. سخن از شهرهایی چون عکا، رمله و لود می باشد که اعراب و یهودیان در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

شماری از افراط گرایان عرب، از هنگام آغاز حملات موشکی از خاک غزه، به شادمانی پرداختند و به خیابان آمدند و با نیروی انتظامی اسرائیل درگیر شدند.

شماری از این آشوبگران حتی به تهدید جانی علیه همسایگان یهودی خود پرداختند و آنان را ناچار به فرار ساختند. این گروه افراط گرا، حتی چندین کنیسای یهودیان را که محل نیایش مذهبی آنان می باشد به آتش کشیدند و ده ها اتومبیل متعلق به همسایگان یهودی را نیز دچار حریق ساختند.

همچنین در اکثر شهرک ها و آبادی های عرب نشین در شمال و جنوب اسرائیل افرادی به حمایت از حماس و حملات موشکی علیه اسرائیل به اقدامات خشونت بار دست زدند.

ادعا شده که این آشوبگران اقلیت اندکی را تشکیل می دهند و عامه اعراب شهروند اسرائیل به این کشور وفادار هستند.

در همان حال که گروهی از اعراب اسرائیلی از ادامه حملات موشکی از غزه ابراز شادمانی می کنند پیش از ظهر امروز در شهر لود که عرب و یهودی در کنار هم زندگی می کنند، با اصابت موشکی که از غزه شلیک شده بود، یک پدر و پسر عرب اسرائیلی کشته شدند.

همچنین یکی از چهار موشکی که شامگاه روز دوشنبه به سوی اورشلیم شلیک شد، در فاصله یک کیلومتری از یک شهرک عرب نشین در فاصله ده کیلومتری شمال اورشلیم قرار دارد.

واکنش خشونت بار اعراب اسرائیل علیه اقدامات دفاعی اسرائیل، همزیستی بین دو قوم را به خطر می اندازد و این در حالی که اسرائیل بیشترین کوشش را به عمل می آورد که تساوی حقوق کامل بین عرب و یهودی برقرار باشد.

بی تردید، اسرائیل در میان کشورهای خاورمیانه، از نظر تامین حقوق شهروندی یک اقلیت قومی و دینی، در بالاترین مقام قرار دارد. برخی از شخصیت های عرب اسرائیلی میگویند آنانی که نیایشگاه های یهودی و اتومبیل های اسرائیلیان را به آتش کشیده اند یک اقلیت ماجراجو هستند. ولی با توجه به ابعاد تظاهرات و گسترده بودن اقدامات اعتراضی در شهرهای مختلف، این ارزیابی نمی تواند زیاد معتبر باشد.