حمله طرفداران نتانیاهو به جوانانی که علیه نخست وزیر در تظاهرات اورشلیم شعار می دادند، موجب نگرانی است

مضروب ساختن شماری از مخالفان بنیامین نتانیاهو به دست طرفداران او در جریان تظاهرات سیاسی که دو شب پیش برگزار شد، همچنان موجب بحث و جدل در جامعه اسرائیل است و پرزیدنت روبی ریولین مقام رئیس جمهوری، در سخنانی هشدار داد که اگر جلوی این گونه درگیری های خشونت بار گرفته نشود، دیر نخواهد بود روزی است که دوباره به علت جدال سیاسی، خونی در اسرائیل ریخته شود.

در روزهای گذشته پلیس اسرائیل برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان جوان که بارها در نزدیکی محل سکونت نخست وزیر در اورشلیم به تظاهرات پرداخته اند، شدت عمل بیسابقه نشان داده است. انتشار یک مکالمه ضبط شده که بین وزیر امنیت داخلی و فرمانده پلیس اورشلیم ، نشان داد که وزیر با سوء استفاده از اختیارات خود، به فرمانده پلیس توصیه می کند که در برابر تظاهر کنندگان شدت عمل به خرج دهد و به ویژه آن ها را از نزدیکی خانه نخست وزیر دور سازد.
طبق قوانین اسرائیل، وزیر امنیت داخلی حق ندارد چنین دستوری به فرمانده پلیس دهد، زیرا یک دخالت سیاسی محسوب می شود که هدف آشکار آن، فررونشاندن تظاهرات علیه نتانیاهو می باشد که شرکت کنندگان در آن خواستار کناره گیری وی، به علت روند قضایی می باشند.
دیوان عالی اسرائیل نیز رای داده که حق برگزاری تظاهرات سیاسی ، از حقوق اساسی مردم اسرائیل است و کسی حق ندارد آن را محدود سازد.


در جریان تظاهرات دو شب پیش، شماری از طرفداران نتانیاهو با چوبدست و پنجه بکس و افشانه فلفل، به جوانانی که علیه نتانیاهو شعار می دادند حمله بردند و آن ها را مضروب کردند. تظاهرکنندگان می گویند که با فریاد از پلیس کمک می خواستند، ولی هیچیک از ماموران به کمک آن ها نیامد.
پرزیدنت ریولین ابراز نگرانی کرد که اگر چنین وضعی گسترش یابد، خطر خونریزی وجود خواهد داشت و قتل های سیاسی رخ خواهد داد. وی در این سخنان به قتل یتسحاک رابین نخست وزیر اسرائیل در بیست سال پیش اشاره کرد که به دست یک دانشجوی افراطی در رشته حقوق ترور شد.
رسانه های اسرائیلی نوشتند که حمله کنندگان، جوانان عضو یک گروه طرفدار یکی از تیم های فوتبال اسرائیل هستند که طرفدار خشونت می باشند. برخی از این افراد در شبکه های اجتماعی، مضروب ساختن تظاهرکنندگان علیه نتانیاهو را مورد تحسین قرار دادند و آن افراد را “آنارشیست” یعنی هرج و مرج طلب نامیدند.

پلیس اورشلیم مواظب است که تظاهرکنندگان از محدوده ای که برایشان تعیین شده، فراتر نروند

شخص بنیامین نتانیاهو به مدت چهل و هشت ساعت نسبت به این درگیری سکوت کرد. ولی پس از انتشار انتقاد شدید مقام رئیس جمهوری نسبت به این حادثه، نخست وزیر نیز بیانیه ای انتشار داد و در آن “هرگونه اقدام خشونت بار” و از جمله “تهدیدات علیه جان من و خانواده ام” را محکوم دانست.

اکنون مدتی است که نتانیاهو ابراز نگرانی می کند که به دنبال گسترش تظاهرات مخالفان، جان او و خانواده اش درخطر است و خواهان افزایش شمار محافظان خود شده است.

ولی رسانه های اسرائیلی این نگرانی نتانیاهو را بی اساس می دانند و می گویند هیچ کس تا کنون او یا خانواده اش را مورد تهدید قرار نداده و این نگرانی، جنبه تبلیغات سیاسی دارد.