حمله موشکی از غزه به سمت اسرائیل:تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال