حمله نظامی روسیه به اوکراین، چه تاثیری بر ایران، اسرائیل و مذاکرات برجامی دارد؟

درگیری نظامی در مرز روسیه و اوکراین هر ساعت صورت وخیم تری به خود می گیرد و ممکن است به یک جنگ گسترده مبدل شود. با آن که روسیه و اوکراین تا منطقه خاورمیانه، و از جمله ایران و اسراییل فاصله دارند، ولی این درگیری جنگی بر اوضاع دو کشور و دیگر سرزمین های منطقه تاثیرگذار است.

روابط ایران و روسیه نیز از این ماجرا تاثیرپذیر است و همچنین آن چه در آن منطقه می گذرد، روی مذاکرات برجامی در وین بازتاب غیرقابل انکار دارد.

در داخل ایران نیز می شنویم که حکومت، ظاهرا برای صیانت از اخلاق و معنویات، طرحی را به هدف کنترل هرچه بیشتر اینترنت و شبکه های اجتماعی، با عنوان فریبنده “صیانت از فضای مجازی” به اجرا گذاشته است.

درباره این دو موضوع گفتگویی با آقای علی جلالی روزنامه نگار مقیم فرانسه انجام داده ایم. آقای جلالی در مورد ریشه اصلی محدود کردن خدمات اینترنتی، گمان جالبی دارد که شنیدن آن می تواند آگاه کننده باشد.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر با آقای علی جلالی در اختیار کاربران و علاقمندان قرار دارد: