حنای آن ها دیگر رنگی ندارد، بهتر است از خشونت و آدمکشی دست بردارند – تفسیر سیاسی هفته، نوشتۀ منشه امیر

حنای آن ها دیگر رنگی ندارد، بهتر است از خشونت و آدمکشی دست بردارند

آنان هنوز حاضر نیستند درک کنند که دنیا عوض شده است. نقشه سیاسی جهان عوض شده است. خاورمیانه رنگ و شکل دیگری به خود گرفته و دنیا از خشونت و زورگویی خسته شده و دیگر حاضر نیست از کسانی دفاع کند که خواهان نابودی دیگران هستند.

خواستند سخنان پرزیدنت دونالد ترامپ در مورد اورشلیم را بهانه قرار داده و منطقه را به آتش بکشند و جهان اسلام را به دور خود متحد سازند.

این تلاش در حالی صورت می گیرد که خاورمیانه عربی در شعله های تعصب و خشونت و سبعیت و بربریت می سوزد و معلوم نیست که شعله های آن چه هنگام فروکش کند.

آن ها از “حق ملت مظلوم فلسطین” سخن می گویند و در همان حال ساطور به دست، می خواهند سر زن و کودک را از بدن جدا کنند.

نزدیکان پرزیدنت ترامپ می گویند که او کتل همعراوی یا همان دیوار ندبه را به عنوان مقدس ترین جایگاه دینی یهودیان تائید خواهد کرد و ناگهان فریاد خشم می شنویم که این، دیوار بیت المقدس یهود که به دستور حضرت داود ساخته شد نبوده، بلکه دیواری بوده که اسب براق از روی آن حضر محمد را به آسمان عروج داده است.

یونسکو، یعنی همان نهاد ظاهرا فرهنگی و علمی و تربیتی وابسته به سازمان ملل نیز با بی شرمی قطعنامه صادر می کند که بله، کل آن محوطه متعلق به مسلمانان است و یهودیان را هیچ حقی بر آن نیست.

این سازمان یونسکو، به جای فرهنگ و علم، به دنبال تبعیض و ظلم می رود و آلت دست برخی حکومت های دیکتاتوری قرار گرفته است، تا آن حا که اگر آنان بگویند که روز شب است، بلافاصله در تائید آن قطعنامه صادر می کند.

علیه اسرائیل فریاد مظلومیت بلند می کنند و می گویند که حق خود را می خواهند، و در همان حال کودکان فلسطینی در غزه را تعلیم می دهند که چگونه به خیال خودشان می توانند اسرائیل را نابود کنند.

آقای محمود عباس از آمادگی برای صلح با اسرائیل سخن می گوید، آن هم به زبان انگلیسی، ولی وقتی عربی حرف می زند، می بینید که از زمین تا آسمان با آن چه که به انگلیسی تفاوت دارد.

اسرائیل را متهم می کنند که چرا به سوی تروریست چاقو به دست فلسطینی آتش می گشاید و او را می کشد، ولی به خود حق می دهند که با اتومبیل زن و کودک اسرائیلی را زیر بگیرند و آن ها را به قتل برسانند، و یا برای همیشه زمینگیر کنند.

این است فرهنگ آنان، و این است شیوه کارشان. خود را مظلوم نشان می دهند و در همان حال با سبعیت ظلم می کنند و جنایت مرتکب می شوند.

خیر، دنیا دیگر این شیوه را نمی پذیرد.

اکنون بر فلسطینیان و طرفداران آنان است که بنشینند، فکر کنند، بسنجند و راه دیگری برگزینند.

آنان باید بدانند که جهان اسلام دیگر توجه چندانی به آنان ندارد.

بله، درست است! سران و بلندپایگان ۵۷ کشور اسلامی در استانبول گرد آمدند و علیه تصمیم پرزیدنت ترامپ بیانیه صادر کردند. چه نتیجه ای این بیانیه می تواند داشته باشد؟

نشستند و گفتند و قطعنامه صادر کردند و بر خاستند و به کشورهای خویش بازگشتند.

ولی این تنها برای خالی نبودن عریضه بود. خواستند آبروی اسلام را ظاهرا حفظ کنند، تا کسی به آنان نگوید که به مصالح عالیه اسلامی بی توجهی نشان داده اند.

ولی ادامه آن چه خواهد شد؟ آیا دنیای اسلام واقعا به یاری فلسطینی ها خواهد آمد؟

فرمان داده بودند که انتفاضه تازه ای به راه افتد.

تا این لحظه که خبری از آن نشده است.

البته تظاهرات خشونت باری رخ داد و چند تن هم کشته شدند و چند خمپاره نیز از نوار غزه به سوی شهرهای پیرامونی اسرائیل شلیک گردید.

ولی آیا سراغ دارید که در سال های اخیر تظاهراتی برپا نشده باشد و کسی کشته نشده باشد و خمپاره ای از غزه به سوی اسرائیل و به هدف کشتن شهروندان اسرائیلی شلیک نشده باشد؟

کشورهای اسلامی، امروز همگی مشغول گرفتاری های خود هستند و قضیه فلسطینی ها برایشان یک موضوع فرعی است.

ممالک عرب، از عراق گرفته تا سوریه، و از یمن گرفته تا لبنان، همگی درگیر جنگ ها و بدبختی های خود هستند.

مصر و اردن با اسرائیل پیمان صلح دارند و خود با خطر اسلام افراطی و فلسطینی های زیاده خاه دست و پنجه نرم می کنند.

در داخل صفوف فلسطینیان نیز چنان شکافی وجود دارد که بعید است بتوانند آن را پر کنند.

حماس می گوید که کوچکترین حقی برای اسرائیل قائل نیست و این کشور باید نابود شود و به جای آن حکومت اسلام ناب محمدی در سراسر این خاک برپا گردد.

در داخل گروه فتح، ظاهرا افرادی خواهان حل مسالمت آمیز هستند، ولی در عمل، آنان نیز ترور را تشویق می کنند و خواسته هایی در برابر اسرائیل مطرح می سازند که پذیرفتن آن ها، برای این کشور می تواند مانند خودکشی باشد.

پس، چه امیدی آن ها می توانند به فردای خود داشته باشند؟

چه امتیازاتی می توانند در صحنه فلسطینی و در پهنه عربی و در جبهه اسلامی به دست آورند؟

اسرائیل، امروز یک کشور پرقدرت و یک وزنه سیاسی مهم در صحنه بین المللی است.

کشورهای جهان برای مبارزه با ترور اسلامی، به تجربیات اسرائیل نیاز دارند

اسرائیل در علم و دانش و تکنولوژی و کشاورزی و پزشکی، جزو بهترین های جهان محسوب می شود.

آیا واقعا تصور می کنند که اگر عربده بکشند که “اسرائیل نابود باید گردد”، دود می شود و به هوا می رود؟//

حکومت اسلامی ایران، خود در یک جنگ مذهبی با عربستان سعودی درگیر است.

این جنگ در همه جبهه های نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و دینی، در سراسر جهان ادامه دارد.

حالا عربستان می گوید که حتی علیه رخنه یابی حکومت ایران به کشورهای آفریقایی نیز اقدام می کند – همان آفریقایی که رژیم ایران امید داشت اسلام اهل تشییع را در آن جا رواج دهد، و در این راه هزینه های بسیار داشته است.

حتی در کنفرانس کشورهای اسلامی در استانبول، هیچ کس جرات نمی کند بگوید که اسرائیل باید نابود شود و به جای آن یک کشور فلسطینی – عربی – اسلامی برپا گردد.

در قطعنامه پایانی، تاکید می شود که باید شرق اورشلیم پایتخت دولت مستقل فلسطینی قرار گیرد.

یعنی، دست کم غرب اورشلیم می تواند همچنان پایتخت اسرائیل بماند.

یعنی همه ۵۷ کشور اسلامی، بر موجودیت اسرائیل صحه می گذارند و آن را تائید می کنند، و تنها چیزی که می گویند آن است که شرق اورشلیم را باید به فلسطینی ها داد.

حکومت اسلامی ایران نیز به این قطعنامه رای موافق می دهد. یعنی – درست است که عربده “نابود باید گردد” سر می دهند، ولی یک قطعنامه اسلامی را تائید می کنند که در آن عملا تاکید شده است که دست کم غرب اورشلیم پایتخت کشور اسرائیل است.

ولی رژیم ایران نیز همانند فلسطینی ها تندرو، از درک واقعیات جدید جهانی عاجز مانده و اکنون ۳۸ سال است که آب در هاون می کوبد و ثروت ملت ایران را در راه فلسطینی ها و تروریست ها و افراط گرایان به هدر می دهد.

رژیم ایران، خواننده ای را به لوس آنجلس می فرستد تا با وسیله قرار دادن هنر موسیقی، حمایت خود را از ترور فلسطینی نشان داده باشد.

 

3 دیدگاه‌

 1. یعنی همه ۵۷ کشور اسلامی، بر موجودیت اسرائیل صحه می گذارند و آن را تائید می کنند، و تنها چیزی که می گویند آن است که شرق اورشلیم را باید به فلسطینی ها داد

  اسرائیل تنها کشور یهودی و عبری زبان در سراسر جهان است و چنانچه اگر بر موجودیت اسرائیل صحه گذاشته نشود و یا حتی اگر با شک و شبهه تداخل بگردد بنابراین اصل زبان و زبان محاوره ای هم با عدم صحت و صحه مواجه می گردد و زبان گفتاری به زبان تحمیلی سلاح واگذار می گردد بعبارتی حنای آن ها دیگر رنگی ندارد

  شرق و غرب بیت المقدس

  گفتم که الف، گفت: دگر؟ گفتم: هیچ

  در خانه اگر کس است یک حرف بس است

 2. خدا حفظت کنه.درود بر شرفت به یاری خدا که حق به حقدار میرسه شما مردم هم به حق خدادادی از نیل تا فرات.(البته نظر شخصی من یک هشتم هست)

 3. از جمله سیاست های اهریمنی پلید کنسرسییوم اختلاف بیینداز حکومت کن است .. اختلاف همواره باید حول محورهای تحریک کننده ای باشد .. در خاورمیانه و میان مسلمانان و یهودیان و مسیحیان چه موضعی برای اختلاف انگیزی بهتر از اورشلیم؟ تا شما سرتان گرم است به موضوعات اینچنینی رژیم هایی که جملگی از ته به یکدیگر متصلند در سطح یکدستی و رقابتشان در شیوه های نوین استثمار و استحمار است آزادی های شما را محدود میکند .. همه جا دوربین میگذارند.. اینترنت خانگی شما و ختی کیبورد شما و را با بدافزارها تحت کنترل میگیرند .. ! به بهانه تروریسم خودساخته شان ! و یا بهانه های واهی دیگرحمل سلاح را ممنوع میکنند… رسانه ها را تحت انقیاد میگیرند مخالفین را ترور خاموش میکنند و ثروت ها را چپاول میکنند و به تاراج میبرند .. پاکسازی های نژادیشان را صورت میدهند و اقوام غیر مغولیست را از بین میبرند و اینگونه کنسرسیوم مشغول چپاولگری است و مغولیست ها در حال پاکسازی نژادی و روند ادامه دارد تا حاکمیت نیهیلیسم مطلقه بر جهان و بجای اینکه آدم مصنوعی درست کنند آدم ها را با به ضلالت کشاندن انفس و عقول و پروپاگاندا بدل به عروسک های شعبده بازی خودشان و پروژه های کنترل اذهان میکنند و بهرحال بایست این دهکده جهانی یک تق و پوقی داشته باشد تابلوبازی نشود همه اش یک شوی مضحک بیش نیست! امام علی فرمودند ایقدر فساد میکنند تا خداوند زمین را سنگباران کند

Comments are closed.