حکومت اسلامی، مردم ایران را سرکوب می کند و در همان حال از موفقیت در برپایی “بسیج مردمی” سخن می گوید

سپاهی غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج در ایران، در سخنانی در این رابطه بگفت: «امروز نسخه حضور مردمی  در میادین نبرد به شکل گیری بسیج در کشورهای اسلامی مبدل شده است»

فرمانده نیروهای بسیج در حکومت اسلامی ایران ادعا می کند که این شیوه در چندین کشور اسلامی مورد تقلید قرار گرفته است. آگاهان می گویند که برپایی نیروهای به اصطلاح مردمی، تنها در چند کشور خاورمیانه صورت گرفته و همه آن ها با هزینه حکومت ایران بوده و در هیچ کشور دیگری، دولت ها به چنین اقدامی دست نزده اند.

سپاهی غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج در ایران، در سخنانی در این رابطه بگفت: «امروز نسخه حضور مردمی  در میادین نبرد به شکل گیری بسیج در کشورهای اسلامی مبدل شده است».

به گفته آگاهان، صرفنظر از چند کشور خاورمیانه ای که رژیم ایران در آن ها فعالیت دارد، تنها کشوری که دارای ده ها گروه مسلح و نیمه چریکی می باشد، کشور افریقایی سومالی است که در آن جا حکومت مرکزی وجود ندارد و هرج و مرج شدیدی حکمفرماست که افرادی به برپایی نیروهای مسلح تحت فرماندهی خود می پردازند تا به قدرت و ثروت برسند.

این شیوه در دوران جنگ خانگی در لبنان نیز در سال های قبل از برپایی حکومت اسلامی ایران، رواج داشت و هر گروه قومی یا دینی در لبنان، نیروهای مسلح خود را به وجود آورده بود.

سپاهی غلامرضا سلیمانی نیز، خود در ادامه سخنانش تائید کرد که منظورش، عمدتا کشورهای چون سوریه، لبنان، عراق، یمن و نواحی فلسطینی نشین است. در هر چهار کشور، گروه های شبه نظامی نامبرده، با پول ملت ایران و اسلحه حکومت اسلامی برپا گردیده و در واقع نوعی اقدام استعماری برای تسلط بر کشورهای دیگر است.

همچنین، برپایی گروه های مسلح چریکی و تروریستی، در میان فلسطینیان سه دهه پیش از برپایی رژیم اسلامی در ایران رواج یافت که سپاهی سلیمانی نمی تواند آن را به پای حکومت ایران بنویسد.

اظهارات سپاهی سلیمانی، در واقع تائید دیگری در مورد نقش فتنه گرانه رژیم ایران در منطقه است. فرمانده نیروهای بسیج در این زمینه گفت: «حضور بسیج در میدان های نبرد، توانست تفکر علوی و عاشورایی را وارد اتاق های جنگ کند».

فرمانده بسیج در حالی از موفقیت در برپایی “نیروهای مردمی موسوم به بسیج” سخن می گوید که در خود ایران، حکومت مردم را سرکوب می کند و افرادی را به مزدوری خود در می آورد که برای تامین کار و معیشت، به این واحدها می پیوندند.

یک دیدگاه

  1. انقدر فقر و فحشا و بیکاری در این چهل سال بوجود اورده اید که زنهایمان را مجبور به تن فروشی کرده اید و مردانمان را هم به مزدوران سرکوب گر ضد مردمی به اسم بسیجی تبدیل کرده اید. ای خاعنان پلید و خونخوار و پست!!!

Comments are closed.