حکومت اسلامی ایران امید داشت که بتواند بحرین را ببلعد، ولی حاکم بحرین دست دوستی اسرائیل را می فشارد

حکومت اسلامی ایران در واکنش به اقدام بحرین برای عادی سازی روابط با اسرائیل، اظهارات شدیداللحنی انتشار داد. سازمان های ترور فلسطینی نیز طبق معمول، زبان به تهدید گشودند و مانند همیشه ادعا کردند که این تلاش را خنثی خواهند کرد. حکومت خودگردان فلسطینی در اعتراض به این تصمیم، سفیر خود را از منامه فرا خواند.

در دوران پیشین، پادشاه ایران خواستار بازگشت جزیره بحرین به حاکمیت ایران شده بود. این جزیره تا پیش از خروج نیروهای بریتانیا از حوزه خلیج فارس، تحت نظر دولت لندن قرار داشت و با خروج نیروهای بریتانیا، استقلال آن اعلام شد.

محمد رضا شاه پهلوی، در برابر دریافت مالکیت سه جزیره تنب و ابوموسی، از درخواست مالکیت ایران بر بحرین صرفنظر کرد. با آن که بیشترین بخش از اهالی بحرین مسلمان شیعه هستند، ولی همه آن ها عرب محسوب می شوند. بحرین در همسایگی عربستان و امارات قرار دارد و اگر ایران می خواست برای تحکیم مالکیت خود بر آن جزیره پافشاری کند، با درگیری های شدید با اعراب روبرو می شد و شاه آن را به سود آینده ایران ندانست.

ولی از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، روح الله خمینی و سران رژیم او بیشترین تلاش را به عمل آوردند که انقلاب خود را به بحرین صادر کنند و مبالغ کلانی پول در اختیار رهبران مذهبی شیعیان در آن کشور قرار دادند تا بتوانند خاندان خلیفه را براندازند.

ولی نه تنها آ«ان در این تلاش شکست خوردند، بلکه اکنون بحرین به دومین امیرنشینی مبدل می شود ه با اسرائیل دست صلح و دوستی می دهد.

همان گونه که گفته شد، در گذشته نخست وزیر اسرائیل و چند تن از مقامات رسمی اسرائیل از منامه دیدن کردند و مورد پذیرایی قرار گرفتند.

شماری از بازرگانان یهودی از ایالات متحده و چند کشور دیگر از سال ها پیش در بحرین سکونت دارند و به کار مشغول هستند. همچنین سفیر پیشین بحرین در ایالات متحده یک بانوی یهودی بود که در میان کشورهای عرب سابقه ندارد.

بحرین آسیب پذیرترین امیرنشین عرب در برابر تهدیدهای حکومت ایران بوده و هست و از این رو صلاح دانست که روابط خود با اسرائیل را آشکار سازد و آن را به صورت رسمی درآورد.

دولت عربستان هنوز تصمیم نگرفته با اسرائیل مناسبات عادی برقرار سازد و هنوز معلوم نیست که این اقدام چه هنگام صورت خواهد گرفت. ولی عربستان به امنیت بحرین که در فاصله کمی از مرزهای آن کشور واقع شده حساسیت بسیار دارد و اگر این روند پیامدهای سازنده داشته باشد، تشویقی نیز برای دولت ریاض در راستای نزدیک شدن به اسرائیل خواهد بود.