حکومت اسلامی،ایران را به باد میدهد.تفسیر سیاسی هفته؛نوشته،منشه امیر

روح الله خمینی در تبلیغات فریبکارانه پیش از آنکه قدرت را در ایران به دست بگیرد و کشور ما را به کلی ویران سازد از جمله ادعا می کرد که شاه نوکر آمریکاست و نوکر غرب است. چرا نوکر آمریکاست؟

به خاطر آنکه خمینی می گفت شاه ایران نفت را به قیمت ارزان به ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی می فروشد پول آن را صرف خرید اسلحه از همان کشورها می کند تا بتواند امنیت حوزه خلیج فارس را تامین کرده و نگذارد که صادرات نفت به کشورهای غربی دچار اخلال گردد.

بنابراین شاه فقید ایران نوکر آمریکاست و در راستای منافع غرب اقدام می‌کند و به منافع ملی ایران هیچگونه توجهی ندارد این استدلال روح الله خمینی بود و یکی از ادعاهای او بود که مردم ایران را فریب دهد و آنها را به سوی خود بکشاند.

و در آن دوران از آنجا که اتحاد شوروی با کشورهای غربی سخت در حال نزاع بود و جنگ سرد در اوج خود قرار داشت توده‌ای‌ها و چپ گرایان ایران این ادعای خمینی را ناسنجیده پذیرفتند و آن را تبلیغ و ترویج کردند تا ظاهراً نشان دهند که بله شاه فقید ایران در راستای ضد منافع ملی ایران اقدام می کند بنابراین و باید او را برانداخت…

آنهایی که خود را روشنفکران ایرانی می دانستند نیز بدون آنکه بسنجند و مطالعه کنند و بررسی کنند این ادعای خمینی را پذیرفتند و آنها نیز این را ترویج کردند و این یکی از علل برافتادن رژیم پیشین ایران بود و امروز ما نتایج و عواقب آن را می بینیم.

یادآوری می کنیم که روح الله خمینی گفته بود که شاه ایران نفت را که ثروت ملی ایران است به قیمت ارزان به کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده می فروشد و با پولی که می گیرد اسلحه میخرد که امنیت حوزه خلیج فارس را در صدور و ادامه صدور نفت تامین و تضمین کند این ادعای روح الله خمینی بود بنابراین میگفت که شاه ایران علیه منافع ملی کشور اقدام می‌کند و باید او را برانداخت و در آن دوران آنهایی که خود را روشنفکران ایرانی می‌نامیدند توجه نداشتند که همه کشورهای عرب به ویژه عراق و مصر می کوشیدند که رهبری حوزه خلیج فارس را به دست گیرند.

این حوزه نفتی بسیار حساس را در اختیار خود داشته باشند و منافع ملی ایران را به خطر بیاندازند همانگونه که سالهایی بود که جمال عبدالناصر رهبر آن دوران مصر که میخواست کشورهای عرب و حتی برخی کشورهای آفریقایی و ممالک دیگر را ببلعد و  در تسلط  خود بگیرد در صدد برآمد که خوزستان را از پیکر کشور ایران جدا کند و این خطر وجود داشت که مصر و یا عوامل دیگر امنیت حوزه خلیج فارس فارس را به خطر اندازند و ادامه صادرات نفت با اخلال و مشکل روبرو شود.

در آن هنگام ایالات متحده ۱۰ درصد از مصرف داخلی خود را از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس تامین می کرد.

در آن دوران ناوگان دریایی ایران بسیار ضعیف بود.

ایران سالیان دراز به تقویت امکانات دفاعی خود در حوزه خلیج فارس به علل مختلف توجه لازم را نکرده بود و شاه فقید در صدد برآمد که یک ناوگان قوی برای ایرانیان به وجود آورد و همگام با آن با برخی از امیر نشین ها به همکاری و همیاری پرداخت تا موقعیت خود را تقویت کند و به کشورهای حوزه خلیج فارس بپذیراند که بله ایران است که باید رهبری را به دست گیرد و عراق برای به دست آوردن این عنوان به شدت با ایران رقابت می کرد و اگر امنیت حوزه خلیج فارس در دست عراق بود منافع ملی ایران سخت به خطر می افتاد بنابراین شاه فقید نفت ایران نه به قیمت ارزان آنگونه که روح الله خمینی ادعا می‌کرد بلکه به قیمت بازار آنچه که اوپک تایید می‌کرد به کشورهای غربی و همه ممالک دیگر که خواستار نفت ایران بود می فروخت و بخشی از این درآمد را به تقویت ناوگان دریایی ایران اختصاص می داد و در آن هنگام اتحاد شوروی با کمک نفوذ توده ای ها و چپ گرایان درصد بود که حضور نظامی ایالات متحده و غربی‌ها در ایران را تضعیف کند و حتی شاید بتواند به صفر برساند حضور سربازان آمریکایی و یا مستشار نظامی آمریکایی در داخل ایران به ادعای دولت شوروی آن روز امنیت روسیه را به خطر می‌انداخت بنابر این اتحاد شوروی دست همکاری به خمینی داد و این ادعا را ترویج داد که بله حضور آمریکا در ایران و خرید اسلحه از جانب ایران برای تقویت ارتشی که سالیان دراز ضعیف مانده بود در واقع خیانت شاه فقید ایران به ملت ایران و منافع ملی این کشور است بنابراین شاه را باید برانداخت و خمینی را آورد که او بتواند و قول داده است که منافع ملی ایران را رعایت کند.

او قول داده است که امنیت و آسایش  را برقرار سازد. قول داده است که تساوی حقوق برقرار باشد و همه احزاب و گروه ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

اما می‌بینیم که روح الله خمینی همانگونه که وعده داده بود اگر به قدرت برسد آب و برق را برای مستمندان مجانی خواهد کرد به این وعده خود مسلماً وفا نکرد و به جای آن که پول نفت و درآمد نفت را برای رفاه مردم ایران هزینه کند در راه تقویت عناصر تخریبی و تروریستی در منطقه به هدر داد.

می‌بینیم که روح الله خمینی و جانشین او علی خامنه ای آمدند و درآمد نفت ایران را به جای آنکه به هزینه آبادسازی کشور برسانند و به جای آن که بتوانند با کمک این درآمد آب و برق گروه مستمند را مجانی کنند شروع به هزینه کردن این درآمدها در کشورهای منطقه و نهاد های تروریستی پرداختند.

روح الله خمینی و جانشین او علی خامنه‌ای درآمد نفت ایران را صرف تولید موشک کردند.

صدها میلیارد دلار از درآمد ملی ایران را برای تولید بمب هسته‌ای هزینه کردند.

بنابراین حکومت روح الله خمینی بود که ثروت ملت ایران را در راه تولید اسلحه به هدر داد و نه تنها این بلکه او درآمد ملی نفت ایران را به کام گروه‌های تروریستی ریخت که بخورند و چاق و فربه شوند و به کشتار و تخریب و فتنه گری در منطقه ادامه دهند و حتی آن را افزایش دهند.

ملت ایران گرسنه ماند و کشور ایران ویران شد  اما هم روح الله خمینی و هم علی خامنه‌ای به کمک های سخاوتمندانه به گروه های ترور در منطقه ادامه دادند.

علی خامنه ای گفته بود و به تقلید از روح الله خمینی گفته بود که هدف از انقلاب اسلامی نجات ملت ایران نیست بلکه آنها می‌خواهند بر منطقه مسلط شوند و اسلام اهل تشیع را در سراسر جهان اسلامی مسلط سازند.

امری خیالبافانه که هیچ احتمالی برای تامین آن و رسیدن به اجرای این آرزو وجود ندارد.

۴۳ سال است که می کوشند و کوچکترین موفقیتی در این راه نداشتند.

می‌بینیم که در عراق که حکومت ایران با این تصور که اکثریت مردم آن کشور شیعه هستند و می خواهند در آنجا مسلط شوند اکنون همان مردم به خیابان می‌آیند و فحش و ناسزا می‌گویند به حکومت اسلامی ایران که چرا می خواهد در امور داخلی آن کشور دخالت کند؟

چرا مردم اهل تشیع عراق را به حال خود نمی گذارد؟

اگر فشرده کنیم موقعیت حکومت اسلامی ایران در منطقه را و این پس از آنکه ده‌ها و شاید صدها میلیارد دلار پول مردم ایران یعنی پول فروش نفت را صرف این گونه فتنه گری ها و ماجراجویی ها کرده‌اند می‌بینیم که نه فقط در عراق بلکه در هیچ کشور دیگری در منطقه حکومت اسلامی ایران موفقیتی به دست نیاورده است…

در همه کشورها هم خطاب به رژیم ایران می گویند که دست از سر ما بردارید و ما را به حال خود بگذارید و انقدر در امور ما دخالت نکنید.

تا این حد مردم کشور ما را به کشتن ندهید و از این مطامع استعماری خود دست بردارید.

این یک واقعیت تلخ است…

خمینی با قاطعیت ادعا کرده بود که شاه فقید ایران نوکر آمریکا چون نفت ایران را به اروپا می فروشد و به آمریکا می فروشد و با پول آن اسلحه می خرد که امنیت رفت و آمد نفتکش ها در حوزه خلیج فارس را تامین کند اما  همین حکومتی که روح الله خمینی پایه گذاری کرد درآمد نفت ایران را صرف اتم و صرف موشک کرد و صرف ماجراجویی‌های منطقه‌ای کرد.

به حزب الله و جهاد اسلامی و حوثی ها و حشد الشعبی ها و دیگران اعطا کرد و در اختیار آنها قرار داد.

مسلم آن است که چنین وضعی نمی تواند ادامه یابد.

مردم ایران هر روز فقیرتر می‌شوند…

کشور هر روز بیشتر ویران می شود و پولی باقی نمانده است که حتی خرید دارو نیز امکان ناپذیر است و کارگران به خودسوزی دست میزنند و یا به شیوه دیگری خودکشی میکند و سرکوب به اوج خود رسیده است و بر زنان فشار بیشتر وارد می آورند و حتی فروش مانتو بلند را ممنوع می کنند  اگر رنگی جز رنگهای تیره نداشته باشند و اگر جلوی آن باز باشد.

به این حد از سرکوب رسیدند چون نمی خواهند که صدای مردم ایران بلند شود.

آنها را با حجاب و بی حجاب و مانتو سرگرم نگه می دارند که به فکر بدبختی ها و شکست ها و کجی ها و ناکامی های گسترده دیگر نباشند.

اما این شیوه‌ها دوام نخواهند آورد…

کشورهای جهان نخواهند گذاشت که رژیم ایران به بمب هسته‌ای برسد.

تازه اگر هم برسد اول بدبختی های بزرگتر ملت ایران و کشور ایران خواهد بود.

هیچ کشور همسایه و هیچ حکومتی در دنیا با سلاح اتمی رژیم ایران کنار نخواهد آمد و کشورهای دیگر به اقدامات لازم دست خواهند زد که این خطر را خنثی کنند.

اینرا حکومت ایران در نظر نمی گیرد…

همچنان ادعا میکند که بله حضرت امام علی خامنه ای فتوا داده است که تولید بمب هسته‌ای حرام اندر حرام است و با همان زبان و با فاصله کوتاه می گویند که بله ما توان ساخت بمب اتمی را داریم…

بترسید از ما…

چون فردا خامنه‌ای به آسانی می‌تواند فتوای خود را تغییر دهد و ادعا کند که اوضاع عوض شده و حکومت ایران برای دفاع از خود نیاز به بمب هسته‌ای دارد.

این را به آسانی علی خامنه ای میتواند ادعا کند…

اما از خود آنها بپرسند که این شیوه ها می تواند دوام بیاورد؟ آیا در دنیای اسلام کوچکترین احتمالی برای آن که آنها بتوانند قدرت را به دست گیرند وجود دارد؟

مسلما خیر…

۴۳ سال است که تلاش می کنند و همیشه و در هر حال و هر کجا سرشان به سنگ خورده است اما آنها هنوز در موقعیتی نیستند که از گذشت روزگار  درس عبرت بگیرند آنها همچنان به لجاجت خود ادامه می‌دهند و همچنان به قیمت سلامت ملت ایران و رفاه ملت ایران فتنه گری های آنها در کشورهای منطقه ادامه دارد و همچنان ادعا می‌کنند که به زودی زود اسرائیل نابود خواهد شد و می بینیم که مردم یمن به آنها مرتبا می گویند که دست از سر ما بردارید و دیگران نیز چنین می‌گویند…

و از همه مهمتر خود ملت ایران است که میگوید کشورهای دیگر را به حال خود بگذارید و این همه به گروه های تروریستی پول و اسلحه ندهید.

امکانات رفاهی مردم کشور را در راه رفاه مردم صرف و هزینه کنید اما آنها گوششان بدهکار نیست.

و در اینجا باید پرسید که آیا چنین وضعی و چنین حکومتی و چنین رفتاری و چنین عواقب ذلت باری می تواند برای همیشه ادامه داشته باشد؟!!!

خودشان پاسخ این پرسش را بدهند…

اورشلیم؛شنبه ۱۵ امرداد ماه ۱۴۰۱–۶ آگوست ۲۰۲۲