حکومت ایران، همچنان برای کمرنگ کردن اعتراضات، به تحریف واقعیت ها ادامه می دهد

 

تلاش مقامات حکومت ایران برای کم رنگ جلوه دادن خیزش مردمی اخیر در آن کشور ادامه دارد. در چارچوب این تلاش بود که سران ارشد حکومت تعریف های توهین آمیزی در مورد هویت شرکت کنندگان در این خیزش ارائه دادند و حتی آن ها را به عوامل خارجی وابسته دانستند.

آخرین تلاش در این زمینه، از جانب معاون سیاسی سپاه پاسداران، رسول سَنایی زاده است که ادعا کرده گفت: تنها شمار اندکی از مردم هسته مرکزی تظاهر کنندگان را تشکیل می دادند و بقیه، به آن کشیده شدند.

به گفته سَنایی راد، شمار کل شرکت کنندگان در عملیات اعتراضی، ۴۲ هزار نفر بوده است. وی توضیح نداد که چگونه توانسته است تجمعات و تظاهرات مردم در بیش از نود شهر ایران را شمارش کند. ولی گفت: از آن جا که هر خبر بارها اعلام شده، این تصور ایجاد گردیده که شمار شرکت کنندگان خیلی بیشتر از این رقم بوده است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران تخصص بسیاری در امور آمارگیری ارائه کرد و افزوده گفت: چهل درصد از شرکت کنندگان، جَو گیر شده بودند، یعنی بی آن که بدانند هدف چیست، تحت تاثیر جَو و محیط قرار گرفته و به تظاهرات پیوستند و ۹ درصد نیز به خاطر آن که با دوستانشان رودربایستی داشتند، به این تظاهرات کشیده شدند.

معلوم نیست که روسل سَنایی راد، چگونه این آمار به اصطلاح دقیق را به دست آورده است.

این فرد در عین حال تائید کرد که “اعتراض های اجتماعی حق مردم است” ولی نگفت که اگر چنین است، پس چرا حکومت از روز اول تظاهرات آرام مردم را به خاک و خون کشید و هزاران تن از تظاهرکنندگان را به زندان انداخت و دست کم پنج تن از آنان را در زندان به قتل رساند و ادعا کرد که خودکشی کرده و یا در اثر بیماری مرده اند.

رسول سَنایی راد، در همان حال ادعا کرد که تظاهرات مردم (حتی اگر خودجوش بوده) توسط آمریکا و عربستان و کشورهای خارجی دیگر هدایت می شده است.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که حکومت ایران شمار زیادی از بازداشت شدگان را “مفسد فی الارض” توصیف کرده که بیم آن می رود که در دادگاه های حکومت به اعدام محکوم شوند.

رئیس دادگاه های انقلاب، موسی غضنفرآبادی به خبرنگاران گفت که هنوز پرونده متهمان اصلی به دادگاه ارائه نشده است.

حکومت ایران هنوز هیچ آمار رسمی در مورد شمار بازداشت شدگان ارائه نداده و در همان حال نگذاشته است که شماری از نمایندگان مجلس با زندانیان و یا بخشی از آنان دیدن کنند.

آگاهان امور ایران می گویند که خود رژیم هنوز نمی داند که با بازداشت شدگان چگونه باید رفتار کند. یک جناح می گوید که باید آن ها را شدیدا مجازات کرد تا مردم ببینند و درس بگیرند و در عملیات اعتراضی آینده شرکت نکنند، و جناحی دیگر می گوید که اگر این نظاهرکنندگان شدیدا مجازات شوند و حتی برخی از آن ها به دار آویخته شوند، خشم مردمی شعله ورتر خواهد گردید و موجب از سرگیری خیزش مردمی خواهد شد.