حکومت ایران، که خود به تجهیزات پزشکی و درمانی کورونا نیاز دارد، برای حزب الله لبنان فرستاد

در همان حال که حکومت ایران، ایالات متحده را متهم می سازد که جلوی کمک رسانی به ایران در مبارزه با کورونا را می گیرد، رژیم ایران تایید کرد که یک هواپیمای باری شامل کمک های درمانی و تجهیزات پزشکی برای گروه حزب الله لبنان فرستاده است.

در گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا در تهران آمده است: هواپیمای شامل کمک های‌ پزشکی حکومت ایران برای مردم لبنان در بیروت به زمین نشست.این در حالی که مردم ایران از نبود امکانات درمانی و ضد عفونی در ایران رنج می برند و برخی از آنان حتی قدرت خرید یک ماسک را ندارند.

خبرگزاری ایسنا در این باره نوشته : هواپیمای ماهان  حامل کمک های پزشکی وارد فرودگاه بین المللی بیروت شد و میشال بخار، وزیر خدمات عمومی و حمل و نقل، حامد حسن وزیر بهداشت و ناصیف حتی، وزیر خارجه لبنان در فرودگاه حضور داشتند.

محمد حسن، در رابطه با اهمیت این کمک های پزشکی گفت:  وزارت بهداشت لبنان بسیار تلاش کرد که از طریق برخی شرکت های اروپایی و سازمان های بین المللی به این تجهیزات پزشکی دست یابد اما پس از مشکلات فراوان تنها به تعدادی از آنها دست یافت.

محمد حسن افزود: جمهوری اسلامی ایران در حالی که با یک دست با کرونا می جنگد با دست دیگرش محبت می بخشد.

کمک‌های ایران شامل ۱۵ دستگاه تنفس مصنوعی، ۵۰۰۰ کیت تشخیصی، ۴۰۰۰ ماسک ان ۹۵، ۲۰۰۰ دستکش، ۲۰۰۰ بسته ماسک معمولی، یک تن مواد ضدعفونی کننده و دیگر تجهیزات پزشکی بوده است.

حکومت ایران جان مردم ایران برایش مهم نیست و در هر شرایطی از گروهای تروریستی خود در سراسر جهان برای رسیدن به اهداف تروریستی اش  حمایت می کند.