حکومت ایران از نخستین نشست با اروپا درباره برجام ابراز رضایت کرد، ولی …

حکومت ایران اعلام داشت که از نخستین نشست با کشورهای اروپایی و با حضور نماینده روسیه در مورد برجام پس از خروج ایالات متحده از آن، رضایت دارد. نتیجه این نشست، تنها آن بود که همه کشورهای شرکت کننده اعلام داشتند که مایل به حفظ برجام هستند – امری که برای همگان آشکار بود و امری تازه ای نمی تواند باشد – زیرا مشکل اصلی آن است که کشورهای اروپایی تا چه حد خواهند توانست به حکومت ایران برای ایستادن در برابر تجدید تحریم ها از جانب ایالات متحده ایستادگی کنند.

این ابراز خشنودی، توسط عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران بیان شد که از جانب حکومت در این نشست شرکت کرده بود.

رژیم ایران اعلام داشته که به اتحادیه اروپا فرصت محدودی می دهد که به تدوین طرحی بپردازد که تاثیر منفی از سرگیری تحریم ها توسط ایالات متحده را خنثی کند، که معلوم نیست اروپا در این زمینه چه می تواند بکند که رژیم ایران آسیب نبیند.

عراقچی در توجیه ابراز خشنودی خود گفت که همه کشورهای شرکت کننده، تائید کرده اند که مایلند در برجام بمانند.

اکنون کشورهای اروپایی باید یک رشته همکاری های اقتصادی و بازرگانی را به حکومت ایران پیشنهاد کنند که بتواند تاثیر تحریم های آمریکایی را خنثی کند – ولی این امری است که بعید می نماید از عهده سران کشورهای اروپایی برآید.

از یک سو، در اقتصاد آزاد در اروپای غربی، دولت در کار کمپانی ها دخالتی نمی کند و خود آن ها هستند که باید در مورد ادامه معامله با رژیم ایران تصمیم بگیرند- همچنین، دولت آلمان و دیگر دولت های غرب اروپا به شرکت های بازرگانی کشورهای خود گفته اند که قادر به کمک رسانی به آن ها برای ادامه دادوستد با ایران نیستند.

خامنه ای در آخرین سخنرانی خود گفت که هیچیک از شرائط اعلام شده از جانب ایالات متحده، از جمله متوقف ساختن برنامه های موشکی و اتمی، و دست برداشتن از دخالت نظامی در کشورهای همسایه را نمی پذیرد.

معلوم نیست آیا کشورهای اروپایی جرات خواهند کرد در چنین شرائطی، به حکومت ایران یاری اقتصادی برسانند؟

پرزیدنت ترامپ هشدار داده که هرکس به رژیم ایران کمک کند، با قهر ایالات متحده روبرو خواهد شد.

اکنون پرسش آن است که آیا اروپا حاضر است برای حفط روابط با رژیم ایران، همکاری های خود با ایالات متحده را قربانی کند؟

دولت عربستان سعودی به دولت آلمان اعتراض کرد که چرا برای حفظ برجام تلاش می کند. آگاهان گفتند که این اعتراض، تنها جنبه زبانی ندارد، بلکه عربستان سعودی قصد دارد بر شرکت های آلمانی فشار سنگین وارد سازد و یکی از اقداماتی که انجام داده متوقف ساختن امضای قراردادهای جدید اقتصادی و بازرگانی با شرکت های آلمانی می باشد.

یک دیدگاه

  1. آری، تا زمانی که سلاح هسته ای ایران خیالی و موهوم باشد همین گونه است، اروپا ممکن است برخی پیشنهاد ها بدهد اما چیز جدی و ارزشمندی نخواهد بود، عربستان هم از توطئه و دشمنی دست بر نمی دارد، تنها با تولید چند سلاح هسته ای واقعی ممکن است ما را رها کنند و از مزاحمت ها در امان بمانیم، و آن گاه می توان در فضای آرام و بدون تهدید برای پیشرفت کشور برنامه ریزی کرد

Comments are closed.