حکومت ایران به آن چه که “کشتار معترضین مسلمان در هند” می خواند اعتراض کرد، ولی سرنوشت مسلمان اویغور را نادیده می گیرد

نزاع بین مسلمانان و هندوها از قرن ها پیش آغاز شده و دوران استعمار بریتانیا بر هندوستان ادامه داشت و پس از آن که این شبه قاره به دو کشور هند و پاکستان تقسیم گردیده شدت بیشتری یافته است

پس از دو هفته سکوت نسبت به درگیری های خونین بین مسلمانان و هندوها بر سر امور دینی در هند، علی خامنه ای نیز رسما به آنانی در حکومت ایران پیوست که این جریان را به میدان آورده و مردم هند و دولت آن کشور را به ارتکاب جنایت علیه مسلمانان آن کشور متهم می سازند. رژیم ایران که روزهای متوالی نسبت به این حادثه سکوت کرده بود، اکنون چند روز است که به عنوان کردن آن پرداخته و هیاهوی زیادی به راه انداخته است. آگاهان امور ایران می گویند که رژیم با این ترفند، امیدوار است کمی فاجعه کرونا در ایران را کمرنگ سازد و توجه مردم را به موضوع دیگری معطوف سازد.

نزاع بین مسلمانان و هندوها از قرن ها پیش آغاز شده و دوران استعمار بریتانیا بر هندوستان ادامه داشت و پس از آن که این شبه قاره به دو کشور هند و پاکستان تقسیم گردیده شدت بیشتری یافته است.

رئیس جمهوری پاکستان امروز (آدینه) از حمایت علی خامنه ای نسبت به مسلمانان در هند سپاسگزاری کرد. ولی این اقدام خامنه ای ممکن است به روابط دوستانه هند با رژیم ایران آسیب برساند و این، روابطی است که رژیم ایران به آن نیاز بسیار دارد.

درگیری های جدید در هند، بر سر مخالفت مسلمانان و پیروان برخی اقلیت های دینی دیگر، در مورد قانون جدید شهروندی در هند می باشد که گفته می شود مسلمانان را مورد تبعیض قرار می دهد.

در جریان تظاهراتی که مسلمانان علیه این قانون به راه انداختند، شماری از آنان کشته شدند و اکنون رژیم ایران، مذهبیون افراطی هندی و احزاب و پلیس آن کشور را متهم می سازد ه به کشتار مسلمانان دست زده اند. دولت هند این اتهام را به شدت رد می کند و هفته پیش سفیر ایران در دهلی نو به وزارت خارجه هند احضار شد تا اعتراض رسمی به او ابلاغ گردد.

اعتراض علی خامنه ای و گروه های دینی در رژیم ایران علیه دولت هند و بدرفتاری با مسلمان هندی در حالی اوج می گیرد که رژیم ایران همچنین به سکوت خود در مورد سرکوب مسلمانان اویغور در چین ادامه می دهد. دولت پکن می کوشد این مسلمانان را که چند میلیون نفر هستند، از اسلام دور سازد و به زندگی غیرمذهبی بکشاند. ده ها هزار تن از این مسلمانان به اردوگاه های آموزش دوباره فرستاده شده اند تا در آنجا مورد شستشوی مغزی قرار گیرند و از اسلام دور شوند. ولی رژیم ایران از ترس برانگیختن خشم دولت پکن، این سرکوب را به کلی نادیده گرفته و نسبت به آن سکوت کرده است.

وابستگی رژیم ایران به دولت چین در حدی است که سپاه پاسداران دستور داد پروازهای شرکت ماهان به چین، در اوج شیوع بیماری کرونا همچنان ادامه یابد.