«حکومت ایران حق دارد از همکاری های امنیتی آذربایجان با اسرائیل و پیمان ابراهیم با بحرین و امارات، نگران باشد»

در پاسخ به این ابراز نگرانی حکومت اسلامی ایران از حضور گسترده نظامی و امنیتی اسرائیل در چند کشور همسایه ایران، آقای منشه امیر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «آن چه عوض دارد، گله ندارد”. این پاسخ در واکنش به اطلاعاتی درباره به تیرگی کشیده شدن هرچه بیشتر روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان بود که رزمایش نمادین سپاه پاسداران در مرزهای جنوبی آذربایجان و سخنان شدیداللحن رئیس جمهوری آذربایجان در باکو را به دنبال آورد.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی، در روزهای اخیر دولت باکو را متهم ساخته که موجب حضور “دشمنان” در مرزهای آن کشور با ایران شده است. خطیب زاده، صراحتا از اسرائیل نام برد، ولی به رزمایش مشترک ارتش های آذربایجان، ترکیه و پاکستان اشاره ای نکرد.

آقای منشه امیر در پاسخ به پرسش آقای ناصر اعتمادی از رادیو فرانسه در رابطه با ریشه های این جدال یادآور شد که این ستیز از هنگامی آغاز گردید که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و آذربایجان استقلال خود را بازیافت و این تصور در حکومت ایران به وجود آمد که می تواند با تشویق و تحریک روحانیون شیعه در آذربایجان، مردم را علیه حکومت سکولار آن جمهوری بشوراند و این امر موجب بروز تنش و اختلاف گردید و از آن هنگام، رژیم ایران به طور سنتی، از جمهوری ارمنستان در برابر جمهوری شیعه آذربایجان حمایت کرد.

آقای امیر گفت که در مورد نزاع کنونی نیز، آذربایجان حکومت ایران را متهم می سازد که کامیون های خود را با کالاهای مشکوک وارد ناحیه ای کرده که اذربایجان آن را بخشی از خاک خود می داند، تا از آن جا وارد ارمنستان شوند – رفتاری که دولت باکو آن را اکیدا ممنوع کرده است.

آقای امیر در پاسخ به پرسش آقای اعتمادی در مورد حضور احتمالی نظامی و امنیتی اسرائیل در آذربایجان، توضیح داد که هیچ سرباز اسرائیلی در آذربایجان حضور فیزیکی ندارد. ولی همکاری گسترده امنیتی بین دو کشور در جریان است. به این معنی که آذربایجان از اسرائیل پهپادهای بسیار پیشرفته جنگی و همچنین تسلیحات دیگر خریده و در مقابل چهل درصد از نفت مورد نیاز اسرائیل، از آذربایجان تامین می شود.

آقای امیر در مورد حضور نظامی یا امنیتی اسرائیل در آذربایجان، شایعاتی را نیز ذکر کرد که به موجب آن ها، اسرائیل پایگاه های پیشرفته شنود نظامی در آذربایجان برپا ساخته و همه مکالمات و ارتباطات الکترونی نیروهای مسلح رژیم ایران را رصد می کند. باید یادآور شد که دولت باکو این خبر را قاطعانه بی اساس خوانده و اسرائیل نیز نسبت به آن سکوت کرده است.

در پاسخ به این ابراز نگرانی رژیم ایران که می گوید اسرائیل می خواهد ایران را از هر طرف محاصره کند، آقای منشه امیر در پاسخ به پرسش آقای ناصر اعتمادی گفت که رژیم ایران حق دارد نگران باشد. به عنوان مثال، با توجه به این که امارات عربی متحده نیز همانند اسرائیل جنگنده های رادار گریز از نوع اف ۳۵ خریداری کرده، خلبانان اسرائیلی می توانند محرمانه به امارات سفر کنند و سوار جنگنده های امارات گردیده، حمله به تاسیسات اتمی ایران را انجام دهند.