حکومت ایران دور زدن تحریم ها توسط اروپا را می خواهد، ولی نسبت به گشایش دفتر اتحادیه در تهران نگران است

اروپائیان می گویند که برپایی دو دفتر برای انجام طرح دور زدن تحریم ها یک امر ضروری است. به موجب خواسته آن ها، یک دفتر در تهران برپا می گردد و دفتر دوم در یک کشور اروپایی تاسیس می شود

مباحثه و مجادله در ایران، پیرامون لزوم گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا ادامه دارد. برخی عناصر تندرو در رژیم ابراز نگرانی می کنند که چنین دفتری به منافع رژیم آسیب برساند و آنجا را به صورت مرکزی برای بازرسی آن چه در داخل حکومت می گذرد مبدل سازد.

ولی جناح دیگری در رژیم میگوید که بدون برپایی چنین دفتری، دور زدن تحریم های اقتصادی ایالات متحده امکان پذیر نیست.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که ساز و کار پیشنهادی برای دور زدن تحریم ها، بر این شیوه استوار است که ایران نفت خود را به یک مشتری بفروشد و آن مشتری پول را به شرکتی بپردازد که ایران از آن قصد خرید کالا دارد. بدین سان، ظاهرا پولی به دست ایران نمی رسد، ولی می تواند کالای مورد نیاز خود را تامین کند.

اروپائیان می گویند که برپایی دو دفتر برای انجام طرح دور زدن تحریم ها یک امر ضروری است. به موجب خواسته آن ها، یک دفتر در تهران برپا می گردد و دفتر دوم در یک کشور اروپایی تاسیس می شود که شیوه دشوار و حساس دور زدن تحریم ها را قابل اجرا سازد.

این خب در حالی انتشار می یابد که ایران اعلام کرده که از سیزدهم آبان ماه، باید شیوه دور زدن تحریم ها به آزمون گذاشته شود و پس از چند ماه به طور کامل به اجرا درآید.

ایالات متحده بارها به کشورهای مختلف هشدار داده که اگر بخواهند تحریم ها را دور بزنند، به دادوستد خود با ایالات متحده لطمه خواهند زد.

یکی از شیوه های حکومت ایران برای دور زدن تحریم ها، این گونه توصیف شده که نفت خام ایران به روسیه انتقال یابد و پس از پالایش شدن، به کشورهای دیگر فروخته شود. این انتقال نفت باید با کامیون های نفتکش انجام گیرد که هزینه حمل و نقل آن ارزان نیست. همچنین دولت چین حاضر به فروش نفت ایران است، ولی توقع دارد که بخش عمده پول دریافتی، صرف خرید کالاهای ساخت چین برای ایران گردد.