حکومت ایران سرنوشت ملت یمن و کودکان آن کشور را قربانی مطامع استعماری خود در منطقه ساخته است

آماری که از جانب نهادهای بین المللی درباره شرایط زیستی در یمن و به ویژه وضع کودکان انتشار یافته، بسیار دلخراش است و نشان دیگری از جنایات حکومت اسلامی ایران در منطقه به هدف رسیدن به نیت های استعماری و استثماری مردم خاورمیانه می باشد.

طبق آماری که از جانب “یونیسف” نهاد حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل) انتشار یافت نشان می دهد که در ظرف شش سالی که جنگ خانگی در یمن ادامه دارد، دست کم ده هزار نفر کودک در عملیات جنگی کشته و یا به شدت زخمی شده اند و هیچ آینده ای ندارند.

طبق همین آمار، یازده هزار کودک دیگر نیز در شرایط اضطراری و بسیار دشوار به سر می برند. این نگرانی عمیق نیز وجود دارد که چهارصد هزار کودک یمنی به علت گرسنگی، کمبود غذا و یا سوء تغذیه به آستانه مرگ برسند.

منشاء این امار، اطلاعاتی است که یونیسف در پایان دیدار نماینده آن نهاد از یمن، در این روزها انتشار داده است.

حکومت اسلامی ایران در طولانی شدن جنگ یمن، با همه قربانیان زن و مرد و زیان های مالی و خرابی های آن، محسوب می شود.

رژیم ایران که همیشه توسط گروه های نیابتی بوده که می کوشد مقاصد استعماری خود در منطقه را عملی سازد، با رساندن مداوم پول و اسلحه به حوثی ها، اجازه نمی دهد که آتش این جنگ خاموش شود و طرفین نزاع در یمن بتوانند به توافق برسند و به خونریزی پایان دهند.

برای رژیم ایران که خمینی از بیست سال پیش از به قدرت رسیدن خواهان برانداختن حکومت سعودی در آن سرزمین بود و در طول چهل سال اخیر نیز همین تلاش ادامه یافته، حوثی های یمن را بهترین گوشت دم توپ برای رسیدن به هدف خود، تشخیص داده است.

حوثی ها یک اقلیت نیمه شیعه در جامعه عقب مانده یمن هستند که همیشه مورد تبعیض دولت مرکزی بوده و از محرومیت های بسیار رنج برده اند. در دو دهه اخیر، رژیم ایران که نتوانسته بود با تحریک زائران حج، موجب برافتادن حکومت ریاض شود، حوثی ها را وسیله مناسبی برای این هدف تشخیص داد و آن ها را به خیزش علیه دولت مرکزی و انجام کودتا تحریک کرد که نتیجه آن جنگی است که بیش از شش سال است ادامه دارد و حوثی ها هنوز نتوانسته اند بر آن سرزمین مسلط گردند.

یونیسف در گزارش خود نوشته است که وضع کودکان یمن و عامه مردم آن کشور، در نتیجه ادامه جنگ و خونریزی، به مرحله شرم آوری رسیده است.

در گزارش یونیسف آمده است که بیش از دو میلیون کودک در یمن، از رفتن به مدرسه محروم هستند. همچنین چهار میلیون

کودک ممکن است به علت مشکلات معیشتی مدرسه را ترک گویند و اکثر معلمان در یمن اکنون چند سال حقوق ماهیانه خود را به طور منظم دریافت نکرده اند.

بسیاری از ۱۷۰ هزار تن معلمان یمنی، آخرین حقوقی که گرفته اند چهار سال پیش بوده است.

روح الله خمینی خاندان سعودی را که عنوان “خادمین حرمین شریفین” یعنی کلید داران مکه معظمه و مدینه منوره هستند، کافر و یا خارج از اسلام خوانده و گفته بود که اسلام نمی تواند با کافران صلح کند و باید به جنگ تا نابودی آنان ادامه دهد.