حکومت ایران علیه ۴۵ مقام آمریکایی پرونده سازی کرد

علی باقری کنی، معاون امور بین‌المللی قوه قضاییه  و داماد علی خامنه ای  از «تحریم ۴۵ دیپلمات و افسر اطلاعاتی آمریکایی» از جمله آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری اوباما خبر داد.

آگاهان امور در این باره می گویند: این اقدام نمایشی در پاسخ به تحریم های مستمری است که ایالات متحده تقریبا هر هفته علیه بلندپایگان رژیم ایران و همدستان تروریستی آنان در منطقه صادر می کند

باقری کنی در ادامه گفت که قوه قضاییه با همکاری وزارت اطلاعات، بنابر قانون مقابله با اقدامات آمریکا، اسامی ۴۵ شخصیت حقیقی و حقوقی آمریکایی دخیل در تحریم‌ها علیه ایران را جمع آوری و تدوین کرده و برای تحت پیگرد قرار دادن در اختیار دادستانی تهران گذاشته است.

او افزود:  دادستانی تهران بر اساس مواد قانونی از جمله مواد ۵ و هشت قانون مجازات اسلامی و ماده ۸ قانون مقابله با اقدام آمریکا در تروریستی نامیدن سپاه پاسداران، اقدامات قانونی مقتضی را برای تحت پیگرد قرار دادن این ۴۵ آمریکایی دخیل در تحریم علیه مردم ایران، مورد توجه قرار خواهد داد.

گفته شده است که بنابر ماده ۵ قانون مجازات اسلامی «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین حکومت  ایران محاکمه و مجازات می‌شود» و ماده ۸ قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که «هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی رژیم  ایران به جرم او رسیدگی می‌شود».

علی باقری کنی تحریم‌های آمریکا را عامل  تحریم دارویی ایران عنوان کرد و با انتشار اسامی ۴۵ مقام آمریکایی از جمله آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، گفت که این فهرست «متشکل از برخی دیپلمات‌ها و افسران اطلاعاتی آمریکا می‌باشند، طی سال‌های اخیر با استقرار در کشورهای منطقه و رصد مبادلات تجاری ایران نقش برجسته‌ای در تشدید تحریم‌های دارویی نقش داشته‌اند».