حکومت ایران می خواهد نسل فردا را با لزوم ادامه جنگ و خونریزی و خشونت، شستشوی مغزی دهد

برگزاری یک صحنه جنگ و کشتار در برابر دانش آموزان مدرسه ای در ایران، با ابراز خشم شبکه های اجتماعی روبرو شد که نوشتند رژیم می خواهد با این شیوه، کودکان را مورد شتشوی مغزی قرار دهد و به آن ها القاء کند که جنگ و خونریزی و خشونت یک امر عادی و حتی قهرمانی است که باید از آن استقبال کرد.

در نخستین روز سال تحصیلی جدید، نیروهای انتظامی حکومت ایران در مدرسه ای ابتدایی در قم با برگزاری مانور نظامی در برابر دانش آموزان، موجب رعب و  وحشت در میان کودکان و والدین آنها گردیدند، بطوری که شمار زیادی کودکان و والدین آن ها، مدرسه را با گریه و وحشت ترک کردند .

به گزارش امد نیوز حضور نیروهای نظامی  در آئین افتتاح مدرسه‌ی ابتدایی در شهر قم با تیر و تفنگ و آژیر و اتومبیل‌های مشکی پلیس با عروسک هایی که  بر تیرک دروازه اعدام کرده بودند اغاز سال تحصیلی را به آنان تبریک گفتند .

حکومت ایران بر خلاف همه کشورها که روز اغازین سال تحصیلی را با جشن و شادی بر گزار می کنند از ابتدا می خواهند فرزندان این اب و خاک را با جنگ و کشتار و نفرت و کینه برای فردا ی خود آماده کنند .

یک عضو کمیسیون اصل نود گفت:  به خاطر فشار مافیای خودرو از سلامت مردم عدول نکنیم

بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود با انتقاد از موافقت با حذف الزام به نصب فیلتر دوده از سوی ایران خودرو دیزل گفت: نباید به خاطر فشار مافیای خودرو از سلامت مردم عدول کرد.

بهرام پارسایی،  افزود : به نظر می‌رسد اراده‌ای برای به روز کردن صنعت خودرو نیست و دلیلش هم فضای انحصاری است که بر صنعت خودرو حاکم شده است.

وی گفت :  قوه قضاییه اگر بخواهد به این موضوع ورود کند باید مدیرانی که در ۶ سال فرصت داشتند و این فرصت را از دست دادند محاکمه کند.

صنعت خودرو ایران که  قدمتش به بیش از ۵۰ سال میرسد. دومین صنعت بزرگ کشور بعد از نفت و گازمحسوب می شد این صنعت بالغ بر ۱ میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده بود و از نظر تعداد تولیدات نیز رتبه ۲۰ دنیا را داشت اما هم اکنون با انحصار سازمان ها و افراد خاص تبدیل به یک مافیای بزرگ شده است .

علی علی‌لو نمایندهٔ  و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حکومت ایران گفت:  یک مافیای بزرگ خودرو در ایران با نفوذ برخی ارگان ها  قصد دارد تمامی صنعت خودرو در ایران را انحصاری کند .