حکومت ایران همچنان به اشغال سفارت آمریکا و نقض موازین جهانی افتخار می کند و راه پیمایی به راه می اندازد

خامنه ای گروهی از دانش آموزان مدارس و دانشجویان را به جماران کشانده بود

سی و نه سال پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران، رژیم اسلامی در ایران همچنان به این اقدام تعرضی خود افتخار می کند و آن را یکی از شاهکارهای سیاسی خود در جهان و یکی از پیروزی های درخشان در صحنه بین المللی می داند – و این در حالی که حکومت ایران بابت این کار غیرقانونی خود، تا بحال بهای بسیار سنگینی پرداخت و همچنان از آن زیان می کند.

۳۹ سال پیش، گروهی که خود را “دانشجویان پیرو خط امام”معرفی می کردند، با زیرپا گذاشتن قوانین بین المللی وارد سفارت آمریکا در تهران شدند و آن جا را به اشغال درآوردند و بیش از شصت دیپلمات را به گروگان گرفتند.

رژیم ایران ادعا کرد که در این اقدام هیچگونه دخالتی نداشته و گروهی از دانشجویان مبارز، خودسرانه به اشغال سفارت دست زده اند. ولی مقامات نظامی و انتظامی رژیم کوچکترین اقدامی برای پایان بخشیدن به این اقدام تعرضی که نوعی اعلام جنگ علیه یک کشور خارجی است، به عمل نیاوردند – و این در حالی که همان روز، گروهی از همان آشوبگران، ساختمان سفارت روسیه را نیز مورد تهاجم قرار دارند و وارد محوطه سفارت شدند. اما حکومت با یک اقدام سریع، مهاجمین را از سفارت شوروی خارج ساخت.

رژیم ایران هر سال در سیزدهم آبان، سالروز اشغال سفارت آمریکا را جشن گرفته و به آن افتخار کرده است. ولی امسال تظاهرات حکومتی زیر عنوان “روز ملی استکبار ستیزی” برگزار می شود که واکنشی به بازگرداندن کامل تحریم های آمریکا علیه رژیم ایران است.

ایالات متحده از پیش اعلام کرده بود که روز سیزدهم آبان، تحریم های پیشین به طور کامل باز گردانیده می شود. ولی از آن جا که روزهای یکشنبه در ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورهای جهان، روز تعطیلی عمومی است، اجرای تحریم ها به فردا (دوشنبه) موکول شده است.