حکومت تجاوزکار ایران ادعای مسالمت و صلح می کند، و اسرائیل را هدف حملات گزنده قرار می دهد

در همان حال که رژیم ایران به شدیدترین سرکوبگری ها علیه مردم دست زده، و در نوار غزه، گروه های ترور فلسطینی که از رژیم ایران پول می گیرند، همچنان به عملیات تعرضی علیه اسرائیل ادامه می دهند و جان شهروندان را به خطر می اندازند، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه، در یک اقدام تبلیغاتی، دوباره اسرائیل را مورد اتهامات نادرست قرار داد و از جمله گفت: «ـنها راه کاهش تنش در منطقه، مقابله جدی با اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی است».

عباس موسوی در حالی عملیات دفاعی اسرائیل در برابر تعرضات فلسطینی را این چنین تعبیر کرد، که خود با در خدمت گرفتن مزدوران نیابتی و یا توسط دخالت های سپاه پاسداران در امور نظامی کشورهای همسایه موجب قتل صدها هزار نفر از مردم مسلمان شده است، و اسرائیل، در برابر تعرضات فلسطینی و سازمان هایی که به ماموریت از جانب رژیم ایران خواهان نابودی اسرائیل هستند، قاطعانه از جان و امنیت شهروندان خود دفاع می کند.

سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران، این ادعاها علیه اسرائیل را ، در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه آلمان مطرح ساخت، که در آن از رژیم ایران خواسته شده از رفتارهایی که باعث افزایش تنش در منطقه می شود، دست بردارد.

عباس موسوی در ادامه سخنان افترا آمیز خود گفت: «حکومت اسلامی ایران کاهش تنش در منطقه را تنها از طریق مقابلۀ جدی تمامی طرف ها با اقدامات مخرب و مداخله جویانه رژیم صهیونیستی می داند».

سخنگوی وزارت خارجه، در همان حال که اسرائیل را متهم به دخالت های “جنایتکارانه” در لبنان و سوریه و سرزمین های فلسطینی ساخت، ادعا کرد که تنها رژیم ایران است که نقش سازنده و موثری، در مسیر کمک به استقرار صلح و ثبات انجام می دهد.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که فرماندهان سپاه پاسداران و سردمداران حکومت ایران با افتخار می گویند که در همه کشورهای منطقه حضور نظامی دارند و برای قدرت بخشیدن به حکومت شیعیان در منطقه به دستاوردهای چشمگیر نائل شده اند.