حکومت تروریست پرور ایران، دولت ایالات متحده به کمک مالی و تسلیحاتی به مخالفان چریکی رژیم ایران متهم کرد

حکومت ایران، که خود ده ها سازمان تروریستی در منطقه برپا ساخته و به ده ها هزار مزدور عرب و فلسطینی حقوق ماهیانه می پردازد، ایالات متحده را متهم ساخت که به سازمان های چریکی مخالف رژیم ایران پول و اسلحه می رساند.

محیط تخت‌روانچی، سفیر حکومت ایران در سازمان ملل، در توضیح این ادعا گفت: «آمریکا به تهیه سلاح برای نمایندگان تروریست خود مانند پژاک و جیش العدل برای حمله تروریستی در ایران ادامه می‌دهد».

چنین ادعایی هرگز توسط یک منبع خبری بی طرف مورد تایید قرار نگرفته است.

سفیر رژیم ایران در سازمان ملل، فشار حداکثری آمریکا را مصداق تروریسم دولتی دانست و گفت: این سیاست، با هدف ایجاد درد و رنج در میان مردم و همچنین ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی مطابق با سیاست فاسد آن برای تغییر رژیم طراحی شده است.

تخت روانچی شامگاه دیروز (پنج‌شنبه) در نشست کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با موضوع مبارزه با تروریسم برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

بسیاری از سازمان های جهانی و همچنین ایالات متحده، رژیم ایران را تروریست پرورترین رژیم جهان می دانند و خود رژیم ایران نیز از تسلطی که بر گروه های موسوم به “محور مقاومت” دارد، ابراز افتخار می کند. در قاموس رژیم ایران، وازه “مقاومت” به مفهوم “تروریست مثبت” به کار می رود.

تخت روانچی با مطرح کردن این ادعا که  “جمهوری اسلامی ایران، تروریسم را در هر شکل و ظاهری اعم از تروریسم دولتی و تروریسم اقتصادی و پزشکی را که از طریق اقدامات اجابری یکجانبه اعمال می‌کنند، به شدت محکوم می‌کند”، افزود: برای ریشه کن کردن تروریسم یک بار و برای همیشه، چاره ای جز استفاده از قدرت و رویکرد چندجانبه و اطمینان از همکاری و هماهنگی نزدیک بین ذینفعان مربوطه در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی وجود ندارد.

نماینده ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: مبارزه با تروریسم همچنین باید مطابق با منشور ملل متحد و احترام به قوانین بین‌المللی و قوانین بین‌المللی بشردوستانه انجام شود.

تخت روانچی اضافه کرد: اصول استقلال و برابری حاکمیت کشورها و همچنین عدم مداخله در امور داخلی باید کاملا رعایت شود زیرا در حصول اطمینان از یک پاسخ جهانی موثر در مبارزه با تروریسم ضروری است.

وی در دنباله ادعاهای خود گفت: با وجود اهمیت حیاتی واکنش‌های جمعی و هماهنگ به تروریسم و تاثیرات مخرب آن، چالش‌های خاصی هنوز به طور عمده ناشی از رویکردهای یکجانبه وجود دارد. به عنوان مثال، اقدامات یکجانبه اجباری، ابزارهای اساسی برای واکنش جمعی به تروریسم را انکار می‌کند و مانع همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه می شود.

تخت روانچی در بخش دیگری از سخنان خود، با لاپوشانی ماهیت تروریستی رژیم ایران گفت: ترور ملت‌ها یک چالش بزرگ جهانی برای جامعه بین‌المللی بوده و هست، زیرا جان بی‌شماری از مردم بی گناه را می‌گیرد و همزمان منجر به عواقب ویرانگر ثبات و امنیت کشورها می‌شود.