حکومت خودگردان، فلسطینی هایی را خواهان بازرگانی با اسرائیل هستند، به مرگ تهدید می کند

حکومت خودگردان فلسطینی، یکی از بازرگانان فلسطینی را که به طور شخصی در همایش اقتصادی بحرین شرکت کرده بود مورد تعقیب قرار داده و او را به مرگ تهدید کرده است. این فرد که اشرف غانم نام دادرد و یکی از سرمایه گذاران بزرگ فلسطینی می باشد، در ناحیه ای از کرانه باختری پناه گرفته که تحت تسلط اسرائیل است. پیشتر گفته شده بود که حکومت خودگردان، یکی فلسطینی دیگر را نیز به همین جرم بازداشت شده و زیر شکنجه قرار دارد.

حکومت خودگردان فلسطینی، همایش بحرین را تحریم کرده بود. ولی چند تن از سرمایه گذاران فلسطینی، بدون افشای نام خود، و به طور خصوصی در این همایش حضور یافتند. سازمان اطلاعاتی حکومت خودگردان فلسطینی هویت آن ها را به دست آورده و همگی را احضار کرده است که در مورد اموال و درآمد خود گزارش دهند. حکومت خودگردان ادعا می کند که همه این افراد به فرار از پرداخت مالیات متهم هستند و باید مورد بازجویی قرار گیرند. ولی آشنایان امور می گویند که هدف از این روند، مجازات افرادی است که حاضر به پذیرفتن سیاست ستیزجویانه حکومت خودگردان نیستند.

نتانیاهو نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به این خبر گفت “رفتار حکومت خودگردان ثابت می کند که آن ها از صلح و آشتی با اسرائیل روی می گردانند و قصد دارند صدای هرکس را که خواهان آشتی است، خاموش سازند.

اشرف غانم، سرمایه تحت تعقیب، به خبرنگاران اسرائیلی در یک مکالمه تلفنی گفت که او در ناحیه ای که تحت تسلط اسرائیل است پناه گرفته و از جان خود بیمناک است. وی فاش ساخت پیش از آن که رهسپار بحرین گردد، او را تهدید کرده بودند که اگر در آن همایش شرکت کند، مجازات خواهد شد و حتی ممکن است ترور شود. غانم گفت که با فرار او، ماموران حکومت خودگردان همه اموال او و از جمله خانه و کارت های اعتباری وی را مصادره کرده اند.

اشرف غانم، از مخفیگاه خود، در مکالمه تلفنی با خبرنگاران اسرائیلی، سران حکومت خودگردان را مشتی تروریست نامید که خواهان ادامه ستیز هستند و از صلح با اسرائیل پرهیز می کنند و می خواهند دهان آنانی را نیز که خواهان آشتی و همکاری هستند، ببندند.