حکومت خودگردان فلسطینی، از بیم حکم دادگاه های آمریکایی علیه ترور فلسطینی، از کمک مالی آمریکا صرفنظر کرد

چند دادگاه آمریکایی در سال های اخیر حکومت خودگردان را به مسؤلیت عملیات تروریستی که در آن ها چند آمریکایی نیز کشته شده اند، متهم ساخته و جریمه های سنگینی تعیین کرده اند

پس از آن که ایالات متحده اعلام داشت که کمک های مالی خود را به نهادهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطینی متوقف می سازد، و حکومت خودگردان نیز اعلام داشت که از این پس حاضر به دریافت این گونه کمک های مالی از ایالات متحده نمی باشد، آگاهان سیاسی در مورد علت این رفتار فلسطینیان گفتند که حکومت خودگردان بیم دارد که اگر همچنان این نوع کمک ها را دریافت کند، ممکن است دادگاه های ایالات متحده آن حکومت را به اتهام طرفداری از عملیات تروریستی مورد محاکمه قرار دهند و خواستار پرداخت غرامت کلان مالی از سوی فلسطینیان شوند.

ایالات متحده در پایان هفته پیش اعلام کرد که اعطای این کمک ها را متوقف میسازد، زیرا حکومت خودگردان حاضر نیست پرداخت حقوق ماهیانه به تروریست های زندانی و خانواده های آنان را متوقف سازد.

چند دادگاه آمریکایی در سال های اخیر حکومت خودگردان را به مسؤلیت عملیات تروریستی که در آن ها چند آمریکایی نیز کشته شده اند، متهم ساخته و جریمه های سنگینی تعیین کرده اند.

حکومت خودگردان با خودداری از ادامه دریافت کمک های مالی آمریکا، می خواهد در آینده خود را از چنین خطری مصون دارد.

در راستای مبارزه با ترور، ایالات متحده چند ماه پیش دستور بسته شدن دفتر نمایندگی سازمان آزادیبخش فلسطینی در واشنگتن را نیز تعطیل کرد. استدلال مقامات آمریکایی آن بود که این نمایندگی، به پیشبرد صلح کمک نمی کند، بلکه ماموریت آن، جلوگیری از ادامه حمایت ایالات متحده نسبت به اسرائیل می باشد و این دفتر نمایندگی، عملا ترور و خشونت را تبلیغ می کند.