حکومت خودگردان فلسطینی از قطع هماهنگی های امنیتی با اسرائیل سخن گفت، ولی هنوز به نوعی ادامه دارد

آگاهان سیاسی در اورشلیم گفتند: با آن که حکومت خودگردان فلسطینی به طور رسمی اعلام داشته که هماهنگی در مورد امور امنیتی با اسرائیل را متوقف ساخته، ولی هنوز نوعی هماهنگی وجود دارد و همکاری ها به طور کامل قطع نشده است.

سخن از همگامی بین اسرائیل و حکومت خودگردان، به هدف جلوگیری از عملیات تروریستی فلسطینی علیه شهروندان اسرائیلی می باشد. در حالی که گروه فتح، به رهبری محمود عباس، از سال ها پیش عملیات تروریستی علیه اسرائیل را متوقف ساخته، گروه های دیگری چون حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین که از جانب رژیم ایران هدایت می شود، می کوشند از غزه در کرانه باختری ریشه بدوانند و حکومت کنونی را براندازند و خود بر آن جا مسلط گردند.

با توجه به این امر، نه تنها ادامه هماهنگی های امنیتی با حکومت خودگردان، برای تامین امنیت اسرائیل مهم است، بلکه برای خود حکومت فلسطینی نیز اهمیت دارد، زیرا توطئه های حماس و جهاد برای برانداختن دولت محمود عباس را خنثی می کند.

کاهش هماهنگی ها، همچنین موجب نوعی درگیری خشونت آمیز بین نیروهای امنیتی فلسطینی و اهالی اردوگاه فلسطینی شعفات، بر سر مراعات مقررات کنترل کورونا گردید. نوعی درگیری مشابه نیز در شرق اورشلیم بین اهالی عرب و پلیس اسرائیل رخ داد که خواهان رعایت فاصله گذاری اجتماعی بودند.

محمود عباس در اعتراض به قصد دولت نتانیاهو برای ضمیمه کردن دره اردن و آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری به خاک اسرائیل، اعلام کرده که هماهنگی امنیتی را متوقف می سازد و همه توافق های موجود بین طرفین را باطل می کند.

در گزارش ها آمده است که شماری از دست اندرکاران فلسطینی در رام الله، با این اقدام مخالفند و می گویند دولت تازه اسرائیل هنوز چنین هدفی را عملی نساخته است.

تصمیم اعلام شده از جانب نتانیاهو و جناح راست اسرائیل، با انتقاد شدید اکثر کشورهای اروپایی نیز روبرو شده و حتی پیشنهاد گردیده که نوعی تحریم ها علیه اسرائیل برقرار گردد. همچنین هشت تن از سناتورهای ارشد حزب دموکرات ایالات متحده مخالفت قاطع خود را با چنین اقدام احتمالی از جانب اسرائیل بیان داشته اند.

راستگرایان در اسرائیل می گویند که این برنامه، باید پیش از آن که دیر شود، و قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، عملی گردد. ولی جناح حزب آبی و سفید التهاب زیادی به شتاب در این کار نشان نمی دهد. دولت جدید تنها یک هفته پیش برپا گردید و در حال حاضر گام های نخستین خود را بر می دارد.

با آن که بسیاری از تحلیلگران آمریکایی بخت پرزیدنت ترامپ را در انتخابات پیش رو همچنان بالا می بینند، ولی احتمالات را نیز نباید از نظر دور داشت.